Web Tabanlı Eğitim İçeriği Geliştirme Proje Yarışması


Bu ödüllü proje yarışması; ilköğretim ve ortaöğretim kategorisinde, tüm illerde MEB`e Bağlı Resmi ve Özel İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarındaki öğrenciler ile bu okullarda görev yapan öğretmenler ve Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilere yöneliktir.

Proje çalışması, MEB müfredatına uygun olarak Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarını kapsamaktadır.

Proje başvuruları 06 Kasım 2006 tarihinden itibaren başlayacaktır. Projenin son gönderilme tarihi ise 30 Mart 2007`dir

Proje hakkında bilgi edinmek için “webprojem@meb.gov.tr” elektronik posta adresi kullanılabilecektir. Proje başvuruları, Kılavuz Ekinde yer alan formlar doldurularak yapılacaktır.

Hazırlanan projeler, “Yarışma Jürisi” tarafından değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sonucunda Ankara�da ödül almaya hak kazanan ve sergilenmeye değer görülen projeler, sergi ve sunum için davet edileceklerdir. Sonuçlar, ilgililere 25 Nisan 2007 tarihinde, MEB`in internet sitesinden duyurulacaktır. Ankara�da düzenlenecek sergiye projeyi hazırlayanlar davet edilecektir.

Seçilen projeler Mayıs 2007 tarihinde düzenlenecek bir törenle ödüllendirilecektir.

Yarışma Klavuzu:http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2006/egitek/yarisma/kilavuz.pdf
Ek:http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2006/egitek/yarisma/kilavuzeki_basvuru_formu.pdf
SSS:http://www.meb.gov.tr//duyurular/duyurular2006/egitek/yarisma/sikcasorulansorular.html

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kelebekler Vadisi logo yarışması

CALL FOR ENTRIES Kathmandu International Mountain Film Festival 2008

Düzce Üniversitesi Amblem ve Logotype Yarışması