Güzel Sanatlar Fakültesi - II. Taş Heykel Sempozyumu


İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
II. TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU


AMAÇ:Çağdaş sanat ürünleri yoluyla insancıl bir çevre yaratmak, çağdaş bir üniversite yerleşkesinin oluşumuna katkıda bulunmak, ulusal düzeydeki sanatçıları desteklemek ve sanatsal üretimleri sürecinde bir araya getirmektir; Üniversitemiz insanlarını yaşantısı ile sanatsal etkinlik ve sanat ürünleri arasında dolaysız bir bağın kurulmasını sağlamak, zaman içinde üniversitemiz yerleşkesinde oluşturulabilecek çağdaş bir açık hava müzesinin yapıt birikimini ortaya çıkartmak ve akademik anlamda sanatla halkın bütünleşmesini sağlamaktır.

KATILIM:•Sempozyum 30 Nisan -31 Mayıs 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
•Sempozyum yarışmalı olup, ulusal düzeyde tüm heykel sanatçılarımıza açıktır
•Malzeme, Beyaz Afyon Kaymak mermeri olarak belirlenmiştir.
•Sempozyumda eserin konusu (çalışmanın konulacağı yerin özellikleri göz önünde tutulmak şartıyla) serbesttir. Çalışmalar İnönü Üniversitesi yerleşkesinde bulunan
•İ.Ü.Kongre ve Kültür Merkezi Giriş Bulvarı ve Ana nizamiye Giriş Bulvarına yerleştirilecektir.
•Sempozyuma katılmak isteyen sanatçılar, yapacakları çalışmanın birer maketini, ya da çizimlerini (gerekiyorsa açıklamalarını), özgeçmişlerini, adreslerini ve iletişim bilgilerini en geç, 13 Nisan 2007 tarihine kadar İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’na ulaştıracaklardır.
•Seçici Kurul 16 Nisan 2007 tarihinde toplanacaktır. Yarışma sonucu sempozyuma 10 heykel sanatçısı çağrılacaktır. Kazanan adaylara telefon veya e-posta yoluyla bilgi verilecektir, ayrıca İnönü üniversitesi web sayfasında ilan edilecektir. Yarışmaya katılan adayların maket çalışmaları daha sonraki bir tarihte sergilenmek üzere iade edilmeyecektir.
•Sempozyuma katılacak sanatçılara yol ücretleri, biletlerin tutarı karşılığında ödenecektir.
•İnönü Üniversitesi, çalışma kuralları uyarınca, kendisine tanınan süre ve mekanda yapıtını gerçekleştiren her sanatçıya, araç gereç giderleri ve telif ücreti olarak net 5.000 YTL ödeyecektir. Telif ücretleri sempozyum sonunda resmi işlemlerin bitiminde, Sanatçıların banka hesap numaralarına yatırılacaktır.
•Sempozyuma katılan sanatçıların konaklama ve yemek giderleri telif ücretine dahi olmayıp kurumumuz tarafından karşılanacaktır. Sempozyuma katılacak her sanatçı yanında getirmeyi düşündüğü yardımcı/yardımcılarının her türlü giderlerini kendisi karşılayacaktır.
•Sempozyum başlangıcında sanatçılara herhangi bir avans ödenmeyecektir.
•Sempozyum sonunda katılımcı sanatçılara İnönü Üniversitesi Rektörlüğünce Katılım Belgesi ve plaket verilecektir.
•Sanatçılar sempozyum süresince ürettikleri eserleri İnönü Üniversitesine bırakacaklardır. Bu yapıtlar sempozyumun son üç günü içerisinde sanatçıların gözetiminde İnönü Üniversitesi Rektörlüğü ve Güzel Sanatlar Fakültesince kampüs yerleşkesi içerisindeki yerlerine yerleştirilecektir.
•İnönü Üniversitesi üretilen bu eserlerin yıllık bakım ve korunmasından sorumlu olacak ancak hiçbir nedenle bu eserleri satmayacaktır. İnönü Üniversitesi eserleri
CD, DVD vb. tüm görsel ve işitsel medya ortamlarına dönüştürme ve uygun
bulduğu yer ve zamanlarda sergileme haklarına sahiptir.

SEMPOZYUM SANAT KURULU
Prof. Zafer GENÇAYDIN Hacettepe Üniversitesi
Prof. Remzi SAVAŞ Beykent Üniversitesi
Doç. Turhan ÇETİN Hacettepe Üniversitesi
Doç. Zakir AZİZOV İnönü Üniversitesi
Yrd.Doç. Mesut YAŞAR İnönü Üniversitesi

ÇALIŞMA KOŞULLARI:•İnönü Üniversitesi her sanatçıya ortalama 200×100x100 cm. boyutlarında 2m³ taş verecektir. Sanatçıların eserlerini bu ölçülere uygun olarak tasarlamaları gerekir. Başvuru dosyasında belirtilmiş olmak kaydıyla montaj, kaide ve bunun için gerekli malzemeler İnönü Üniversitesi tarafından karşılanacaktır. Sanatçı etkinlik boyunca açık havada çalışacaktır. İnönü Üniversitesi 220 volt elektrik ve uzatma sistemleri olan bir alanı oluşturacak, hilti, kaldırıcı (çalışma esnasında taşların çevrilmesi ve montaj aşaması için)temin edilecek, ayrıca 10 sanatçı için iki teknik elemanı, çalışmaları süresince sanatçılara yardımcı olmak üzere görevlendirecektir.
•Sanatçılar küçük elektrikli el aletleri ve bunlara ilişkin sarf malzemelerini kendileri getireceklerdir.
•İnönü Üniversitesi sempozyum süresince bir sağlık ekibini alanda hazır bulunduracaktır.
•Ferdi sağlık sigortası sanatçıya aittir.
•Sempozyum alanında çalışma ve güvenlik koşullarına uygun ilgili görevliler bulundurulacak ve gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanacaktır.
•Sanatçıların gece çalışmaları talebi olması durumunda, aydınlatma yapılacak ve güvenlik görevlisi bulundurulacaktır.
•Sempozyum alanında çalışacak görevli öğrencilerin sanayi ve teknik bilgilere sahip (alet kesici gibi gereçlerin alımı, yapımı, bakımı ve kullanımında deneyimli olan) gönüllülerden seçilmesine özen gösterilecektir.
•Sanatçıların, sempozyuma geliş ve dönüşlerinde ulaşım noktalarından alınıp bırakılması sağlanacaktır.
•Sempozyum katalogunun hazırlanması, basımı ve basınla ilişkilerin kurulması sağlanacaktır.

SEMPOZYUM TAKVİMİ:•13 Nisan 2007 Yarışmaya son katılım tarihidir.
•27 Nisan 2007 tarihine kadar sanatçıların geliş tarih ve saatlerinin Fakültemize bildirilmesi.
•30 Nisan 2007 Sempozyum başlangıcı ve açılış töreni.
•30 Nisan 2007 Sempozyuma katılan sanatçıların kalacakları yerlere yerleştirilmesi.
•29-30-31 Mayıs 2007 Eserlerin sanatçıların eşliğinde İnönü Üniversitesi yerleşkesi içinde belirlenen alanlara yerleştirilmesi
•31 Mayıs 2007 Sempozyumun kapanış töreni ve plaketlerin, katılım belgelerinin sanatçılara takdimi.

İnönü Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

CALL FOR ENTRIES Kathmandu International Mountain Film Festival 2008

Kelebekler Vadisi logo yarışması

Düzce Üniversitesi Amblem ve Logotype Yarışması