Kelimelerin gücü öyküde saklıdır...


Kelimelerin gücü öyküde saklıdır...
Haldun Taner Öykü Ödülü


Milliyet, sanata ve kültüre verdiği önemin gereği olarak, bu alandaki ürünleri ödüllendiriyor, yeni değerlerin ortaya çıkmasına öncülük ediyor. Tiyatro yazınının ve öykücülüğün ustalarından Haldun Taner’in anısına Haldun Taner Öykü Ödülü’nün bu yıl 19’uncusu veriliyor.

Yarışmaya başvuru koşulları

Ödüle aday olacaklar, kısa öykülerden oluşan yayınlanmış bir kitapla ya da yayınlanabilecek bütünlükte bir öykü dosyası ile başvurabilirler. Aday kitabın 1 Temmuz 2006’dan sonra yayınlanmış olması gerekir.
Bireysel başvuru yapılabileceği gibi, kamu kuruluşları, üniversiteler, eğitim kurumları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri de aday gösterebilir. Doğrudan başvurmayan adayların önerilmelerine kendi imzalarıyla onayları eklenmelidir.
Dosya olarak ödül kazanan yapıtın yayın hakkı, ödül töreni tarihinden başlayarak bir yıl süreyle Milliyet grubuna (Doğan Kitap) aittir.
Ölmüş kişilerin yapıtları aday gösterilemez. Ancak aday olduktan sonra yaşamını yitirenin yapıtı değerlendirmeye alınır, kazanırsa ödül tutarı yasal mirasçısına ödenir.
Ödüle başvuranlar açıklanmaz, aday yapıtlar kazansın ya da kazanmasın geri verilmez.
Ödül olarak 5 bin YTL’nin yanı sıra bir ödül belgesi verilir. Ödül tek olarak verilir, bölüştürülemez, mansiyon yoktur.
Aday yapıtlar 9 nüsha olarak gönderilmeli; ayrıca yapıt sahibinin bir A4 kâğıdını aşmayan özgeçmişi ( 9 kopya olarak) ve bir adet fotoğrafı eklenmelidir. Açık adresleri, telefon numaraları, varsa fax numaraları, e-posta adresleri de başvuruda yer almalıdır.
Aday yapıtlar 31 Temmuz 2007 günü saat 17.00'ye kadar ( Doğan Medya Center, Milliyet Ödülleri 34204, Bağcılar, İstanbul ) adresine teslim edilmeli ya da bu tarihe 3 gün kaladan daha önce postaya verilmiş olmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için
tel. 0212 505 63 49


SEÇİCİ KURUL

1- Doç. Dr. Füsun AKATLI ( Eleştirmen )
2- Yavuz EKİNCİ ( 2005 Haldun Taner Öykü Ödülü Sahibi, Öğretmen )
3- Prof. Dr. Nüket ESEN ( Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı )
4- Semih GÜMÜŞ ( Yazar )
5- Doğan HIZLAN ( Eleştirmen, Yazar )
6- Prof. Dr. Şara SAYIN ( İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi )
7- Demet TANER ( Haldun TANER’in eşi )
8- Prof. Dr. Tahsin YÜCEL ( İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, Yazar

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kelebekler Vadisi logo yarışması

CALL FOR ENTRIES Kathmandu International Mountain Film Festival 2008

Düzce Üniversitesi Amblem ve Logotype Yarışması