FISAE 3. Uluslararası CGD Ekslibris Yarışması


FISAE 3. Uluslararası CGD Ekslibris Yarışması 2008
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avusturalya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çin, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Meksika, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan Karabağ, Slovakya, Slovenya, Tayvan, Türkiye ve Ukrayna'nın üyesi olduğu Uluslararası Exlibris Dernekleri Federasyonu (FISAE), Agustos 2006'da yaptığı 31. Kongrede, 3. Uluslararası Bilgisayar Tasarımı (CGD) Exlibris Yarışması'nın organizasyonunu resmi olarak desteklemeye karar verdi.

Bir çok genç yarışmacının katılımıyla gerçekleşen 1. ve 2. yarışmaya ait ayrıntılı bilgi www.fisae.org adresinden edinilebilir.

Sanatçının yaratıcı bir aracı olan bilgisayar, her gün değer kazanmaktadır. Fakat özellikle küçük formatlı exlibrisler olmak üzere bilgisayarla yapılan resimlerin, geleneksel teknikle yapılan grafik ürünlere göre daha düşük sanatsal ve basım kalitesine sahip olduğu düşünülmektedir. Bu yarışma, kağıt üzerinde sanat eserleri üretmek için dijital teknolojinin hakkak kalemi ya da oyma ucu olarak kulanabileceği olasılığını sanatçılara göstermek amacıyla düzenlenmiştir. Aynı zamanda klasik tekniklerin bilgisayar destekli tasarımda nasıl kulanabileceğini göstermeyi de mümkün kılacaktır.

Koşullar:
1. Yarışma, dünyadaki tüm sanatçılara ve tasarımcılara açıktır. Katılım için hiçbir ücret istenmeyecektir. Exlibrisler için konu sınırlaması yoktur.

2. Çalışmalar exlibris olarak tasarlanmış olmalıdır, yani sahibini belirlemek amacı ile kitaplara yapıştırılacak küçük boyutlu yapıtlar olması gerekir. Exlibrislerde "Exlibris" ya da bu anlama gelen ("....... nın kütüphanesinden", bu kitap ........ aittir" gibi ) bir sözcük ile birlikte adına exlibris yapılan "yaşayan kişi" ya da "kuruluş" adına yer verilecektir.

3. Baskı işlemi başka grafik tekniklerini içerebilse de, exlibrisler, ağırlıklı olarak dijital teknoloji ile tasarlanmış olmalıdır.
Exlibrisler, yarışmaya katılan kişiye ait olmalıdır. Exlibris, birden fazla sanatçı tarafından ya da teknisyen işbirliği ile yapılmışsa, bu exlibrisle yarışmaya katılan kişi, çalışmada kimlerin nasıl katıldıklarını belirtmelidir.
Exlibrisler orijinal baskı olmalıdır. Yani kaliteli kağıt üzerine dijital baskı ile çoğaltılmış olmalıdır. Fotokopi, çizim ve taslaklar kabul edilmeyecektir.

4. Sanatçılar en fazla beş farklı exlibris ile yarışmaya katılabilirler. Her bir exlibrisin beş baskısı (kopyası) gönderilecektir. Bunlardan üç adedi müzelere ve merkezi belge koleksiyonlarına verilecek, iki adedi de sergi amacıyla kullanılacaktır. Sanatçı çalışmasında Latin alfabesini kullanmadıysa, exlibrislerin arkasına İngilizce çevirisini yazmak zorundadır. Aynı zamanda sanatçı, sahibinin ilk harflerini resminde kullanarak bir tasarım yapmış ise, baskının arkasına sahibinin tam olarak adını yazmalıdır. Sanatçı exlibrisinin arkasına kurşun kalemle, adını, adresini, doğum yılını, ülkesini, kullandığı teknikleri ve exlibrisin basım yılını yazmalıdır. Aynı zamanda sanatçılar, her bir exlibrisin jpg formatını, to martin.baeyens@telenet.be adresine e-mail ile göndermeleri gerekmektedir.

5. Exlibrislerde baskı alanı, 130 mm X 130 mm'den büyük olmamalıdır. (Exlibrislerin uzun kenarı 130 mm'den küçük olabilir.) Kullanılan kağıt, 210 mm X 150 mm'den (A5) büyük olmamalıdır.

6. Yarışmaya son katılım tarihi 30 Kasım 2007 Cuma günüdür. Postalama tarihi dikkate alınır fakat sanatçılardan çalışmalarını Kasım 2007 ortalarından önce göndermeleri beklenmektedir.

7. Exlibrisler aşağıdaki adrese gönderilecektir:

MARTIN R. BAEYENS
3 rd CGD Ex-libris Competition
Schildekensstraat 55
B-9340 Smetlede
BELGIUM
Organizasyon ve teknik konularda iletişim:
Tel: +41 22 7590040 (English, French, Spanish, German, Italian)
e-mail: b.junod@eu-balkan.org
Tel: +358-50-3676058 (Finnish, Swedish, English, Russian, German)
e-mail: olli.ylonen@uta.fi
Tel: +32 9 3690263 (Dutch, French, English)
e-mail: martin.baeyens@telenet.be
Tel: +90 312 2510356 (Turkish, English)
e-mail: hpektas@hacettepe.edu.tr
Exlibris hakkında genel bilgilere ve bu konudaki diğer linklere aşağıdaki sitelerden ulaşılabilir: www.fisae.org and www.aed.org.trwww.fisae.org/indexSub06.html

8. Jüri Üyeleri:
Martin R. Baeyens, Exlibris sanatçısı, Gent Royal Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Tasarım Böl. Öğr. Üy., (Belçika).
Wim De Temmerman, Gent Royal Güzel Sanatlar Akademisi Dekanı (Belçika).
Benoît Junod, Exlibris koleksiyoncusu, Özgün Baskıresim uzmanı ve sergi küratörü (İsviçre).
Ward Bohé, Sint-Niklaas Exlibris Müzesi müdürü (Belçika).
Hasip Pektaş, Exlibris sanatçısı, Hacettepe Ünv. Güzel Sanatlar Fak., Grafik Böl. Öğr. Üy., AED başkanı (Türkiye).
Olli Ylönen, Gazeteci, İletişim dersleri öğretim üyesi, Finlandiya Exlibris Derneği başkanı (Finlandiya).
Jüri başkanı Martin R. Baeyens'tir.

9. Ödüller
Birinci Ödül:- Liedts Meesen Vakfı Ödülü: 1000 EURO
Ikinci Ödül: - Ankara Ekslibris Dernegi Ödülü: 600 EURO
Üçüncü Ödül:(4)
- Sint-Niklaas Belediyesi Ödülü: 500 EURO
- Finlandiya Ekslibris dernegi Ödülü: 500 EURO
- İsviçre Ekslibris Dernegi Ödülü: 500 EURO
- Jean Pierre De Smet Ödülü: 500 EURO

Lozan FINALE Vakfı en iyi erotik ekslibris ödülü: 1000 EURO

(Bireyler ve kuruluşlar toplam 1500 EURO'nun altında olmamak koşulu ve jürinin kararıyla özel ödül verebilirler.) Jüri uygun gördügü sanatçılara Onur Ödülü (Mansiyon) verebilir. Uygun exlibris bulunmazsa jüri ödül vermeyebilir.

10. Exlibrisler, özgünlük, konu, resim, yazı bütünlüğü yanında sanatsal ve teknik nitelikler acısından da değerlendirilecektir. Son karar jüriye aittir. Jüri şu konulara dikkat edecektir:
- Sanatçısı tarafından tasarımda kullanılan dijital resim ve yazı karakterleri gibi öğelerin özgünlüğü,
- Dijital teknolojinin yaratıcılıkta kulanımı ve geleneksel tekniklerle karışımı.
- Yazı ve resim arasındaki ilişki, komposizyon.
- Baskı kalitesi ve teknik yetkinlik.

11. Ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan exlibrisler
Beijing (CHI) 32 Exlibris Congress (2008)
Ankara (TR) Hacettepe University, Ahmet Gogus Gallery
Frederikshavn (DK) Kunstmuseum
Nyon (CH) Castle museum
Gent (B) Zebrastraat Cultural complex (November 2008)
Sint- Niklaas (B) Exlibris Centre (2009)

12. Ödül ve sergileme alan exlibrislerin yer aldığı katolog basılacak, katalogda exlibrisi yer alan katılımcılara birer adet gönderilecektir. Bu sanatçılardan postalama ücreti istenecektir. Katalog için bazı snatçılardan çalışmalarının yüksek çözünürlü taramaları istenecektir. Katalog internette de yer alacak ve CD Rom olarak hazırlanacaktır.

13. Exlibrisler, taahhütlü posta gibi postalanmalı ve dağıtımda zarar görmeyecek bir biçimde gönderilmelidir. Yarışma için gönderilecek exlibrisler iade edilmeyecek organizatörlerde kalacaktır. Organizatörler, exlibrisleri yayımlama, promosyonlarda ve basın metinlerinde ücretsiz olarak kullanma hakkına sahiptir. Yarışma sonuçları, Uluslararası Exlibris Dernekleri Federasyonu (FISAE) üyesi tüm derneklere gönderilecektir.

14. Katılımcılar, aşağıdaki formu doldurup exlibrisleri ile birlikte kısa özgeçmişlerini göndereceklerdir. (Form, www.fisae.org adresinden veya FORM.doc dan alınabilir.) Seçilen konu ile ilgili bilginin yanında exlibrisin yapıldığı kişi ya da kuruluşa ait bilgilerin de verilmesinde yarar vardır.

15. Katılımcılar, yarışmaya katılmakla koşulları ve jüri kararlarını kabul etmiş sayılırlar.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kelebekler Vadisi logo yarışması

CALL FOR ENTRIES Kathmandu International Mountain Film Festival 2008

Düzce Üniversitesi Amblem ve Logotype Yarışması