14.Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması - 2007


14.Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması - 2007

AMAÇ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen “14. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması” kapsamında;


“Hüsn-i Hat Yarışması”

“Tezhip Yarışması”

“Minyatür Yarışması”

“Çini Deseni Yarışması”

“Ebru Yarışması” düzenlenmiştir.

Yarışmaların amacı; Türk Süsleme Sanatlarına çağdaş ve güncel boyut kazandırarak günümüzle buluşturmayı hedeflemek, bu alanda eser veren sanatçılarımızı gelenekten yararlanarak üretmeye özendirmek ve sanatçılarımızın son yapıtlarını bir arada sergilemektir.


KONU
Serbesttir.


KATILIM

· Her sanatçı yarışmaya, daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş 3 eseri ile katılabilir.

· Yarışmalar; Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında, Bakanlığımız merkez ve taşra örgütü çalışanları dahil, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, yaşayan tüm sanatçılara açıktır.

· Yarışmalara eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği kullanmakta serbesttir. Ancak, çalışmalar kağıt üzerine uygulanacaktır.

· Yarışmaya verilecek eserlerin uzun kenarları 200 cm.den fazla olamaz.

· Eserler sergilemeye hazır ve elden teslim edilmelidir. (Kargo ve posta ile gönderilenler kabul edilmeyecektir.)

· Ekteki Form-2 eksiksiz olarak doldurulup eserlerin arkasına iliştirilecektir.

· Form-1 ise eksiksiz olarak doldurulup; üzerinde, “………………………Yarışması 2007” ibaresi, sanatçının adı ve soyadının yazılı olduğu bir zarfa konularak, eserle birlikte toplama merkezlerine 20 Nisan-05 Mayıs 2007 tarihleri arasında, (Pazar günleri hariç) saat 17:00’ ye kadar makbuz karşılığında elden teslim edilecektir.

TOPLAMA MERKEZLERİ* ANKARA - Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü

Necatibey Caddesi No:55 ANKARA Tel: 0312 229 30 37

* İSTANBUL - Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü

İstiklal Caddesi 209/49 (Atlas Sineması Üstü) Beyoğlu/ İSTANBUL Tel: 0212 243 30 53

* İZMİR - Resim Heykel Müzesi Müdürlüğü

Mithatpaşa Cad. No:94 Konak / İZMİR Tel: 0232 441 41 92

SEÇİCİ KURUL

“14. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması” kapsamında düzenlenen;
“ Hüsn-i Hat”,“Tezhip”, “Minyatür”, “Çini Deseni”, “Ebru” yarışmasının Seçici Kurulu, aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşur:


Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi

Prof.Dr. Serpil BAĞCI

Hikmet BARUTÇUGİL

Dr. Filiz ÇAĞMAN

Prof. Çiçek DERMAN

Sıtkı OLÇAR

Prof. Dr. Muhittin SERİN

· İsimler, sanatçıların soyadı sırasına göre yazılmıştır

· Seçici Kurul toplantısı için en az 5 (Beş) üyenin katılımı gereklidir.

· Değerlendirme toplantısı için yeterli sayıda Seçici Kurul Üyesi bulunmaması halinde, yeterli sayıda yedek üye çağırılabilir.


DEĞERLENDİRME

· Seçici Kurul 2007 Mayıs ayında Ankara’da toplanarak, toplama merkezlerine verilen eserlerin elemesini yaparak, ödüle ve sergilemeye değer bulunun eserleri belirler.

ÖDÜLLER

· “ 14. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması ” kapsamında düzenlenen ;

· “Hüsn-i Hat Yarışması”, “Tezhip Yarışması”, “Minyatür Yarışması”, “Çini Deseni Yarışması” ve “Ebru Yarışması”nda dağıtılacak ödüller her yarışma için ayrı ayrı olmak üzere ;

Başarı Ödülü (3 Adet) 5.000.-YTL+Başarı Belgesi

Seçici Kurul ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.

Ödüller birden fazla katılımcı arasında da paylaştırılabilir.

SERGİLEME

“14. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması” 2007 Haziran ayında Ankara’da açılacaktır.

ESERLERİN İADESİ

· Yarışmaya teslim edilen eserlerin iadeleri sergi bitiminde yapılacaktır.

· İade işlemlerinin başlama tarihi toplama merkezlerince duyurulacaktır.

· İade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde, teslim edildikleri toplama merkezlerinden geri alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabileceği hasardan Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu tutulamaz.

Bu süre içerisinde geri alınmayan eserlerin iadesi kargo ile yapılacaktır. Buna ilişkin kargo gideri sanatçı tarafından karşılanacaktır.

DİĞER

· Katılım Formları ve şartnameler Valiliklerden (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri), ilgili Fakülte ve Derneklerden, Toplama Merkezlerinden ve Bakanlık web sitesi www.kulturturizm.gov.tr veya www.kulturturizm.gov.tr/gsanatlar adresinden temin edilebilir.

· Kültür ve Turizm Bakanlığı, ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır.

· Kültür ve Turizm Bakanlığı, yarışmalara teslim edilen eserlerin taşınma ve sergilenmesi sırasında gereken önlemleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek her türlü aksaklıklarda “Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Plastik Sanat Eserlerini Seçme ve Değerlendirme Kurulu“nun kararı geçerlidir.

· Yarışmaya katılan tüm sanatçılar bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
· Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararları geçerlidir.

Form 1
Form 2
Form 3

KATILAN TÜM SANATÇILARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.

Ayrıntılı Bilgi İçin

Tel : (0312) 384 42 00 / 156 - 145
Faks : (0312) 384 18 96
E-mail : guzelsanatlar@kulturturizm.gov.tr

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kelebekler Vadisi logo yarışması

CALL FOR ENTRIES Kathmandu International Mountain Film Festival 2008

Düzce Üniversitesi Amblem ve Logotype Yarışması