İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2.ULUSAL RESİM YARIŞMASI


T.C.
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
2.ULUSAL RESİM YARIŞMASI


AMAÇ :
İnönü Üniversitesi olarak bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz Ulusal Resim Yarışmasıyla, Türk Resim Sanatına olanaklarımız çerçevesinde katkıda bulunmak, Resim Sanatının daha geniş kitlelere tanıtımı ve sunumunu sağlayarak Malatya ve çevresi yaşayanlarının estetik ve sanatsal açıdan bilgi-beğenilerini geliştirmek ve sanatçılarımızı üretime teşvik ederek sanatsal verimlerini artırmak.

KATILIM :
•Yarışma konusu serbesttir.
•Her sanatçı yarışmaya, daha önce sergilenmemiş ve herhangi bir yarışmada ödül almamış en fazla (3) üç eserle katılabilir.
•Yarışmaya SEÇİCİ KURUL üyeleri ve birinci derecede yakınları dışında yaşayan T.C. uyruklu tüm sanatçılar katılabilir.
•Sanatçılar kendi tarzlarına uygun yağlıboya, akrilik ve benzeri tekniklerle yapacakları eserlerle yarışmaya katılacaklardır.
•Yarışmaya verilecek eserlerin kısa kenarı 80 cm den az, uzun kenarı 200 cm den fazla olmayacaktır.
•Eserler sergilenmeye hazır durumda teslim edilecektir.
•Ekteki Form 1 eksiksiz doldurularak bir zarfa konulup eserlerle birlikte İ.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına makbuz karşılığında teslim edilecektir.
•Ekteki Form 2 etiketleri doldurularak eserlerin arkasına yapıştırılacaktır.

TESLİM SÜRESİ :
•Yarışmaya katılacak sanatçıların eserlerini en son 11 Mayıs 2007 Cuma günü Saat 17.00 a kadar İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı/ Malatya adresine elden veya kargo yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.
•Kargo yolu ile teslim edilen eserlerin (gidiş ve dönüşlerde) taşınması sırasında herhangi bir şekilde oluşacak hasarlardan ve kırılabilme hassaslığı yüksek veya camlı eserlerle katılmaları halinde oluşabilecek her türlü hasardan kendisi sorumludur.
•Yarışma şartnamesine uymayan (Farklı ölçülerde yapılmış, henüz kurumamış, taşıma sırasında hasar görmüş, sergilemeye hazır olmayan v.b.) eserler DEĞERLENDİRME DIŞI bırakılacaktır.
•Eserlerin teslimi ve iadesindeki gidiş- dönüş kargo masrafları sanatçının kendinse aittir.

SEÇİCİ KURUL:•Seçici kurul 5 üyeden oluşur.
•2007 İkinci İ.Ü.Ulusal Resim Yarışması Seçici Kurulu;
Prof. Atilla Atar, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi,
Prof. Dr. Adem Genç, Beykent Üniversitesi Öğretim üyesi,
Prof. Zafer Gençaydın, Hacettepe Üniversitesi Öğr.Üyesi
Prof. Dr. Halil Akdeniz,
Yrd.Doç. Erol Yıldır, İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi (Kurum temsilcisi)

DEĞERLENDİRME :•Seçici Kurul 14 Mayıs 2007 Pazartesi günü saat 10.30 da İ.Ü. Kongre ve Kültür Merkezinde toplanarak çalışmalarına başlayacak, ödül, mansiyon ve sergilenmeye değer eserleri belirleyecektir.

ÖDÜLLER :

•BAŞARI ÖDÜLÜ; 3 adet + plaket olup, her ödül 5000 YTL dir.
•MANSİYON ; 3 adet + plaket olup, her ödül 2500 YTL dir.
•Seçici kurul ödüllerin tamamını veya bir bölümünü dağıtmamakta serbesttir.
•Yarışmada Başarı ödülü ve mansiyon alan eserler İnönü Üniversitesi koleksiyonuna ait olacaktır.
•Ödüller sanatçıların imzalayacakları dekont karşılığında banka hesaplarına yatırılacaktır.

SERGİLEME:•Ödül alan ve sergilemeye değer görülen eserler 18 Mayıs 2007 tarihinde İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonunda sergilenecektir.
•Sergide yer alan tüm eserlerden oluşan katalog ve katılım belgeleri sanatçıların adreslerine gönderilecektir.

ESERLERİN İADESİ :•Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda sergilemeye değer bulunan eserler sergi bitiminden sonraki 15 gün içinde, sergilenmeye değer görülmeyen eserler ise yarışma bitiminden sonraki 15 gün içinde sanatçı adreslerine kargo ile -alıcı ödemeli olarak- gönderilecektir.
•Eserlerini elden teslim eden sanatçılar yarışma bitiminden sonraki 15 gün içinde eserlerini teslim almak zorundadır. Zamanında teslim alınmayan eserlerden üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.
•Yarışmaya hibe (bağış) edilen eserler yarışma dışı kalsalar dahi, İnönü Üniversitesinin malı sayılacak iade edilmeyecektir.

DİĞER ŞARTLAR :•Bu yarışmada ödül alan, hibe (bağış) edilen ve satın alınan tüm eserler, İ.Ü. Koleksiyonunda bulunan diğer eserlerle birlikte üniversite bünyesinde oluşturulacak Çağdaş Resim Heykel Müzesinde değerlendirilecektir.
•Eserlerin kargodan veya elden teslim alımından sonraki sergileme ve kargoya teslim edilene kadar geçen süre içerisinde Üniversitemiz sorumludur, bunun dışında doğabilecek aksaklıklardan sorumlu olmayacaktır.
• Yarışmaya katılacak sanatçılar üniversiteye bağışlamak istedikleri eserlerini ekteki FORM 2 de belirteceklerdir.
•Şartnamede belirtilmeyen hususlarda ve tereddüt halinde seçici kurul kararları esas alınacaktır.
•Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır.KATILIM FORMLARI
Katılım Formu - Dış Cephe | Katılım Formu İç Cephe

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kelebekler Vadisi logo yarışması

CALL FOR ENTRIES Kathmandu International Mountain Film Festival 2008

Düzce Üniversitesi Amblem ve Logotype Yarışması