31 Ocak 2007 Çarşamba

İtalya'da Üniversite Bursu Ödüllü Tasarım Yarışması


Istituto Europeo di Design her zaman sosyal konulara değer vermiştir. Toplum ve problemleri üzerine çevresel projelerden küresel ısınmaya ve AIDS, uyuşturucu, açlık ve fakirlik gibi problemlere yeni bakış açıları getiren tasarım projelerine destek vermektedir. Katılımcılardan aşağıdaki sosyal olaylardan biri için yenilikçi bir fikir geliştirmeleri istenmektedir. Istituto Europeo di Design üniversite programlarına burs ödüllü tasarım yarışması başvurularını IED Türkiye temsilcisi Firenze Yurtdışı Eğitim aracılığı ile yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için firenze@firenze.com.tr ye mail atabilirsiniz.Son katılım tarihi 15 Mart 2006

Lise son sınıf öğrencileri ve lise meunları katılabilir.Design For a Better WorldTasarım


1)Yaşlılar için cep telefonu tasarımı (Endüstriyel Tasarım)

Bu proje yaşlılara iyi bir arkadaş olacak onların tarafından kolaylıkla kullanılacak bir cep telefonu tasarlamayı amaçlamaktadır.

2)Gençler için sosyal aktivite merkezi ( Interior Design)

Bu projenin konusu gençler için bir araya gelip spor yapabilecekleri, motorsikletlerini tamir edebilecekleri, duvarları boyayabilecekleri, müzik yapabilecekleri yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak bir alan yaratmaktır.Görsel Tasarım


1) Cinsiyet Eşitliği

Bu projenin amacı kadın ve erkeğin rollerinin açıklanmasına bağlı ayrımcılığı ve şiddeti sona erdirmek ve klişeleşmiş bu rollerin tarihsel ve sosyal nedenlerini öğrenmektir.


2)Uyuşturucu Bağımlılığı

Bu projenin amacı uyuşturucuya karşı onun denenmesinin yanlışı ve korkutucu sonuçları hakkında bir kampanya yürütmektir.Moda Tasarım


1)Günümüzün Yaşam Tarzı

Bu proje şehrinizdeki yerel görünüşü ve onun hakkında bilgi verilmesi.Metropolitan ruhunun - kültürel ve dini fenomenlerle gençlerin sorunlarından kaynaklanan durumlarla - gençliğin kendi stilini yaratmasına, kültür iletişimini sağlamalarına yani stilin yeni biçimlerine kimlik vermelerine etkilerini içermektedir.


2)Sanayileşmenin Geliştirilmesi

Kendi doğal ve tarımsal kaynaklarını kullanacak araç gereçleri bulunmayan bir çok az gelişmiş ülke vardır. Bu projenin amacı azgelişmiş ülkelerin endüstrileşmiş pazarlarla ticari rekabate girmesi için ürünlerini geliştirmelerine yardım edici yaratıcı fikirler yaratmayı içerir.İletişim


1)Yoksulluk

Bu projenin amacı etkili bir kampanya ile yoksulluğa dikkat çekmek ve gerekli kaynakları olmayanları tüm dünyaya karşı temsil etmektir.


2)Çevre Problemleri

Çevreyi korumak hepimizin sorumluluğudur. Su, ormanlar, okyanuslar gibi doğal değerleri korumak hepimizin görevidir. Bu projenin amacı insanın daha iyi bir dünyada yaşamasını amaçlayan ve doğayı koruyan bilinçli projeler üretmektir.

Katılım şartları ve ayrıntılı bilgi için lütfen firenze@firenze.com.tr ye mail atınız.

YILIN GAZETECİLİK ÖDÜLÜ 2006 Abdi İpekçi AnısınaBasında Güvenin simgesi Milliyet, toplumsal sorumluluğunun bilincinde olarak kendisini mesleğine adayan, etik değerlere bağlı, gerçeklerin peşinden koşan gazetecileri Abdi İpekçi’nin anısına düzenlediği Türkiye’nin en saygın ve büyük gazetecilik yarışmasına katılmaya davet ediyor.KATILIM KOŞULLARI:

1 - Ödüle aday yapıtların, gazeteciliğin evrensel kurallarından olan ve Milliyet Yayın İlkeleri’nde belirlenen temel ilke ve kurallara uygunluğu gerekir. Seçici Kurul, bu ilkeleri göz önünde bulundurarak değerlendirme yapar. Söz konusu ilkeleri içeren metin Ödül Sekreterliği’nden edinilebilir.

2 - Adaylar yarışmaya haber ve haber fotoğrafı türünde yapıtlarla katılabilirler. Aday yapıtlara konu olan haber ya da fotoğrafın ilk yayınlarının Türkiye genelinde dağıtımı yapılan yaygın gazetelerde yayımlanmış olması gerekir. Adaylar bir türde ve tek yapıtla başvurabilirler. Haber ajanslarında çalışan gazeteciler de yayımlanmış haber ya da fotoğraflarıyla katılabilirlerler.

3 - Adaylar başvurularında gazetecilik dışında başka bir profesyonel işi olmadığını taahhüt etmelidirler.

4 - Adaylar başvurularını doğrudan yapabilecekleri gibi, kamu kuruluşları, üniversiteler, eğitim kurumları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile yaygın gazete, dergi ve televizyonların genel yayın yönetmenleri de aday gösterebilirler. Ayrıca, ödül sekreterliği gazeteleri izleyerek, Seçici Kurul’a aday sunabilir. Adayların önerilmelerine kendi imzalarıyla onayları eklenmelidir. Haber birden fazla gazetecinin ortak ürünü ise, para ödülü aralarında bölüştürülür, her birine ödül belgesi verilir.

5 - Başvurular kesinlikle açıklanmaz. Seçici Kurul kesin değerlendirmesini Nisan 2007 ayı içinde yapar. Her iki türde de ödül tek olarak verilir; bölüştürülmez, mansiyon yoktur.

6 - Ödül, 31 Mart 2006 ile 31 Mart 2007 tarihleri arasında yayımlanmış en iyi haber ve fotoğrafın sahibi olan gazetecilere verilir.

7 - Ödül kazanan haber sahibi gazeteciye 30 bin YTL, fotoğraf sahibi gazeteciye 10 bin YTL ile bir ödül belgesi sunulur.

8 - Adaylar yapıtlarını 11 nüsha olarak göndermelidirler. Gazetede yayımlanan fotoğrafa orijinalinin karta basılmış şekli 11 nüsha olarak eklenmelidir. Adaylar yarışmaya tek haber fotoğrafıyla katılabilecekleri gibi, habere ilişkin seri fotoğraflarla da katılabilirler. Haber ya da fotoğrafın çıktığı sayfa bütün halinde gönderilmelidir.

9 - Yapıt sahibinin bir A4 kâğıdını aşmayan özgeçmişleri (11 kopya olarak), bir adet fotoğraflarıyla gönderilmelidir. Adayların açık adresleri, telefon numaraları, varsa fax numaraları, e-posta adresleri başvuruda yer almalıdır.

10 - Aday yapıtlar 6 Nisan 2007 günü saat 17.00’ye kadar “Doğan Medya Center, Milliyet Gazetecilik Ödülleri, 34204 Bağcılar, İstanbul” adresine elden teslim edilmeli ya da 6 Nisan 2007 tarihinden 3 gün önce postaya verilmiş olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için tel. 0212 505 63 49

SEÇİCİ KURUL

Oktay EKŞİ (Dünya Basın Konseyleri Birliği Başkanı)
Ara GÜLER (Fotoğraf Sanatçısı)
Doğan HEPER (Milliyet Gazetesi Yazarı)
Sibel İPEKÇİ (Abdi İPEKÇİ'nin Eşi)
Sami KOHEN (Milliyet Gazetesi Yazarı)
Güngör MENGİ (Vatan Gazetesi Başyazarı)
Erdal ŞAFAK (Sabah Gazetesi Başyazarı)
Prof. Dr. Haluk ŞAHİN (İletişim Uzmanı, Yazar)
Prof. Dr. Melda CİNMAN ŞİMŞEK (Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı)
Mehmet Y. YILMAZ (Hürriyet Gazetesi Yazarı, Doğan Burda Ceo’su)

Çağdaş Eğitim Vakfı Fotoğraf Yarışmasında Buluşalım


Çağdaş Eğitim Vakfı Fotoğraf Yarışmasında Buluşalım


"21.Yüzyılda Türkiye'den Eğitim Manzaraları 3"

Karanlık odadan aydınlık geleceğe Türkiye’nin eğitim manzaraları.

Yıllardır geleneksel olarak düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasında hedefimiz; fotoğraf sanatçılarının gözünden “çağdaş eğitim” ile “çağdışı eğitim”in görüntülerini karşılaştırmalı olarak kamuoyuna sunmak, fotoğraf sanatı aracılığı ile 21. yüzyıl Türkiyesi’nin eğitim manzaralarını sergileyebilmektir.

Ekte katılım formunu ilettiğimiz yarışmamıza katılmanızı ya da ilgi duyan yakın çevrenize iletmenizi, eğitim alanında geldiğimiz yeri ve yaşananları geniş kitlelere ulaştırabilmek için sosyal sorumluluk adına da sizlerden değerli katkılarınızı bekliyoruz.


Sevgi ve Saygılarımızla,


ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI


Tel : +90 (212) 297 69 79 (3 hat)

Faks : +90 (212) 361 10 85

E-Posta : sekreterya@cev.org.tr

Web : http://www.cev.org.tr/ticaribilgioku.php?id=48

28 Ocak 2007 Pazar

INTERNATIONAL PRIZE


Calouste Gulbenkian's long path, from his childhood in Istanbul to the
latter years of his life in Lisbon (emblematic cities at the eastern
and western edges of Europe), shaped his personality and influenced
the Foundation that he decided to create in Portugal as a Portuguese
institution.

A pioneer in the oil industry, a demanding art collector, a diplomat
and a philanthropist, Calouste Gulbenkian was a perfect example of the
synthesis of the eastern culture of his birth and origins, and the
western culture in which he was educated and lived. Other revealing
features of his character were his enormous sensitivity towards the
harmony of nature and a particular taste for admiring its beauty.

Naturally, the Calouste Gulbenkian Foundation's activities reflect
these characteristics of the founder's personality and aim to support
efforts to foster the universal values inherent to the human
condition, respect for diversity and difference, a culture of
tolerance and the conservation of the environment in man's
relationship with nature.

The Calouste Gulbenkian International Prize, worth €100,000, will
distinguish an individual or institution whose thoughts or actions
make a decisive contribution to and have significant impact on
understanding, defending or fostering the universal values of the
human condition, with particular reference to the following:

* Respect for difference and inter-cultural, inter-ethnic and
inter-religious dialogue;
* Respect for biodiversity and defence of the environment in man's
relationship with nature.

In 2007 the Prize will be awarded to the Respect for difference and
inter-cultural, inter-ethnic or inter-religious dialogue.

http://www.gulbenkian.org/english/international_prize.asp

Turkcell Mobil Gelecek Yarışması


YARIŞMA HAKKINDA


YARIŞMANIN AMACI
Bilişim ve telekomünikasyon sektörlerinin giderek daha çok iç içe geçtiği günümüzde, cep telefonu artık yalnızca bir ses iletişim aracı olmaktan çıkıyor; bir bilgi, eğlence ve iş aracına dönüşüyor. GSM operatörlerinin misyonu da buna paralel olarak ses iletişimi sağlamanın ötesine geçiyor. Operatörler artık mobil hayatın oluşumunda itici güç olan, inovasyonu teşvik eden oyunculara dönüşüyor.

Turkcell olarak, ülkemizde nitelikli insan kaynağı oluşturulmasına katkıda bulunma vizyonuyla eğitim, teknoloji, spor ve kültür-sanat alanlarında birçok proje ve etkinliğe destek oluyoruz.

Türkiye'nin kalkınmasında kurumlara ve şirketlere önemli görevler düşüyor. İnovasyon sadece devletin girişimleriyle canlandırılacak, hayata geçirilecek bir konu değil. Toplumumuzun refah seviyesine ulaşması ancak inovasyon aracılığıyla yeni ürün ve hizmetler geliştirilerek ekonomiye hareketlilik ve istihdam sağlanması, girişimlerle büyüme imkânı yaratılarak topluma değer katılması ile mümkün olacağına inanıyoruz.

Bu felsefeden yola çıkarak inovasyonun Türkiye'deki gelişimine destek olmak, özel sektör-üniversite işbirliğini pekiştirmek, gençlerde yaratıcılığı teşvik etmek ve inovasyon konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmak amacıyla yeni bir proje başlatıyoruz. Turkcell MobilGelecek Yarışması ile özellikle gençleri inovasyona özendirmeyi amaçlıyoruz. Yarışmamızın her yaştan gençlerin arasında ilgi uyandırmasını ve genç beyinlerin icatlarıyla yarışmamıza katılmasını diliyoruz.


YARIŞMANIN KAPSAMI
Ödüller, mobil iletişim ağlarının yapısı, işleyişi, verimli kullanımı gibi alanlar ile bu ağlar üzerinden verilecek hizmetler ve uygulamaları kapsamaktadır.

Ödüle aday çalışma,

yeni bir hizmetin verilebilmesini
mevcut bir hizmetin verilmesini
daha üstün hizmet kalitesinde
daha düşük bedelle
daha kolaylıkla

sağlamak amacıyla ortaya konulacak;

her türlü donanım, yazılım veya her ikisini de içeren bir çözüm
bir iş modeli çözümü
akademik çalışma sonucu elde edilen bir temel yetkinlik

olabilecektir.

Telsiz ağın (şebeke) veya uç birimin (cep telefonu) tümünün veya bunun alt sistemlerinin birinin veya birden fazlasının yeniden tasarlanması ya da iyileştirilmesini kapsayan çalışmalar, ödüle başvuran bir hizmetin vazgeçilmez parçası olmadıkça değerlendirme dışında tutulacaktır.

Jürinin değerlendirmelerinde kesin ve adil bir karar verilebilmesi için aranacak her türlü bilgiye başvurularında yer vermeleri amacıyla, başvuru hazırlama aşamasında, ödüle başvuracaklara sözlü destek verilecektir.

Ödüller, üçü ana kategoride, ikisi özel ödüller olmak üzere beş ayrı kategoride verilecektir. Jürinin kararına bağlı olmak üzere, her dalda birinci gelen başvuruya 30.000 YTL tutarında para ödülü verilecektir. Jüri, ödülü birden fazla başvuru arasında paylaştırabilecektir. Jüri, herhangi bir dalda ödüle layık başvuru bulamadığı durumda, o dalda ödül verilmeyecektir.


KİMLER BAŞVURABİLİR?
Yarışmaya bireysel olarak başvurulabileceği gibi, bir çalışma grubu olarak veya bir firma adına da başvurulabilir. Çalışma grubu ve firma başvurularında, önerilen çözüme ait fikri mülkiyet hakkının paydaşları belirtilmeli ve bu paydaşlar adına hareket etmeye yetkili bir kişinin adı verilmelidir. Çalışma grubu, akademik bir çalışma grubu olabileceği gibi bir ortaklık yapısı oluşturmamış ve ticari bir kimliği olmayan bir girişim de olabilir.

Turkcell Mobil Gelecek Yarışması Ödülü gençlere yöneliktir. Öğrenim durumu açısından bir alt ve üst sınır bulunmamaktadır. Gençlerimizin, yaratıcı fikirlerini yaşama geçirirken, deneyimli insanların birikimlerinden de yararlanmaları ve birlikte çalışmaları özendirilmektedir. Ancak, başvuruya konu olan çalışmaların 18-35 yaş aralığında olan kişilerce yapılmış olması esastır. Beri yanda, çalışmayı yapan grubun içerisinde daha yaşlı kimselerin bulunması da başvuru için bir engel değildir. Çalışmayı yapan grubun yaş ortalaması, fikrin ortaya çıkması ve yaşama geçirilmesinde üstlenilen roller jüri tarafından dikkate alınacaktır.

Bu çerçevede; Henüz bir üniversiteye kaydını yaptırmamış ve 18 yaşından büyük olanlar, aşağıdaki niteliklerdeki kişilerle birlikte olmak koşulu ile
Türkiye'de ve yurt dışında bir üniversiteye kaydı olan ve öğrenimine devam eden üniversite öğrencileri
Türkiye'de ve yurt dışında bir üniversiteden son 3 yıl içinde mezun olmuş ve fakat kendi işinde veya başka bir iş yerinde çalışmayan kişiler ya da bu nitelikte kişilerin oluşturduğu gruplar
Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinde yer alan akademisyenler
Her boyuttaki şirketler

başvuru yapabilirler. Bir işte çalışanlar, çalıştıkları işyeri adına değil de kendi adlarına yarışmaya başvurmak istiyorlarsa, çalıştıkları işyerinin yazılı iznini almak zorundadırlar.

Ayrıntılı bilgi için:http://mobilgelecek.turkcell.com.tr/index.html

27 Ocak 2007 Cumartesi

INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL DETMOLD 2007


CALL FOR ENTRIES
INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL DETMOLD 2007

DEADLINE FOR SUBMISSIONS: 30. APRIL 2007
Preview copy: DV/PAL
Length: max. 15 min.
Genres: all

ENTRY FORMS available as pdf downloads
http://www.fest-der-filme.de

The International Short Film Festival Detmold is inviting filmmakers
from all over the world to submit their shorts, film or video, to its
3rd FilmLichter (26-30. 09. 2007) Approx. 180 titles will be selected
for the International Competition.

International Short Film Festival Detmold
Suse Rönnau
Katerallee 2
D-32760 Detmold
Germany

Tel: +49 5231 30 88 33 Fax: +49 5231 97 79 16
http://www.fest-der-filme.de
info@fest-der-filme.de

25 Ocak 2007 Perşembe

Teknosa Film Gibi Aşkları Arıyor!


Teknosa Film Gibi Aşkları Arıyor!

Yer: Teknosa
Tarihler: 22.01.2007~15.02.2007
Adres: www.teknosa.com
Nereden Alınır: www.teknosa.com


Teknosa film gibi aşkları arıyor!

Teknosa, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel kampanyası ile herkesi aşklarını bir film ile ölümsüzleştirmeye davet ediyor. Sevginin filmini en güzel çeken kişi, 106 ekran Philips plazma TV kazanıyor.

Türkiye’nin ilk ve en yaygın teknoloji perakendecisi Teknosa, Sevgililer Günü kampanyası ile herkesi sevgilerini bir film ile anlatmaya çağırıyor. Cep telefonu, dijital video kamera veya dijital fotoğraf makinesi ile sevgi filmini çekenler, bu filmi Teknosa’ya gönderiyor ve ödüllü kampanyaya katılıyor. Halk oylaması ve jüri değerlendirmesi sonucunda filmi beğenilen bir kişi, 106 ekran Philips plazma TV kazanıyor.

Katılımcılar, çektikleri filmleri, www.teknosa.com’daki kampanya sayfasına yükleyerek veya isim, soy isim ve e-posta adresi yazıp Turkcell 5166’ya MMS yoluyla göndererek kampanyaya katılabiliyor.

20 Ocak – 15 Şubat 2007 tarihleri arasında devam eden kampanyanın halk oylaması 23 Şubat tarihinde sona erecek. www.teknosa.com internet adresinden yapılan halk oylaması sonucunda en yüksek oyu alan ilk 50 film, 27 Şubat tarihinde jüri tarafından değerlendirilecek. Jüri değerlendirmesi sonucu birinci seçilen filmin sahibi 106 ekran Philips plazma TV kazanacak.

Jack Daniel`s Rock Müzik Yarışması


Jack Daniel`s Rock Müzik Yarışması

Yer: Jack Daniel`s
Tarihler: 22.01.2007~31.01.2007
Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2007
Telefon: 0212 317 54 66
Nereden Alınır: www.jackdaniels.com.tr


JACK DANIEL’S ROCK MÜZİK YARIŞMASI İÇİN GERİ SAYIM DEVAM EDİYOR!..

Dünyada 100’ü aşkın ülkede, amatör rock müzisyenlerine destek veren Jack Daniel’s, ülkemizde ikinci kez düzenleyeceği “Jack Daniel’s Rock Müzik Yarışması” amatör rock müzik gruplarına fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Yarışmaya katılacak grupların amatör olmaları, grubun seslendireceği eserin kendilerine ait ve daha önce düzenlenen hiçbir yarışmaya gönderilmemiş, Jack Daniel’s Rock Müzik yarışmasına gönderilen eserin daha önce hiçbir kurum ya da kuruluşa kayıt ettirilmemiş olması gerekmektedir. Adaylar 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.

Bu yıl daha büyük bir organizasyonla gerçekleşecek olan yarışmaya katılacak eserlerin değerlendirmesini Rolling Stone Müzik Editörü Ayhan Abayhan, MTV Sanatçı İlişkileri ve Müzik Editörü Hakan Aldemir, Milliyet Gazetesi Müzik Yazarı Murat Beşer, Live Nation Başkan Yardımcısı Phil Bowdery, Prodüktör Tarkan Gözübüyük, Jack Daniel’s Amerika’dan Jennifer Powell ve Mor ve Ötesi Menajeri Can Sertoğlu Şubat ayının ilk haftası gerçekleştirecektir.

Mart ayının ilk haftası muhteşem bir finalle belirlenecek olan Jack Daniel’s Rock Müzik yarışması birincisi, Amerika’da Nisan ayında gerçekleştirilecek ve birçok ülkeden rock müzikte otorite olmuş isimlerin, dünyaca ünlü rock müzik gruplarının ve rock tutkunlarının katılacağı “Jack Daniel’s Rock Müzik Festival’inde” canlı konser verecek.

Yarışmaya katılmak için son 15 gün!...
“JD Rock Müzik Yarışması’na” katılmak isteyen amatör rock grupları, katılım koşullarına ilişkin detaylı bilgiyi Jack Daniel’s internet sitesi www.jackdaniels.com.tr’den ve 0212 317 54 66 numaralı bilgi hattından edinebilirler. Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 31 Ocak 2007’dir.

Jack Daniel`s Hakkında 1863 yılında çocukluğundan beri çalıştığı viski imalathanesini devralan Jack Daniel’ın, 1866 yılında damıtımevini tescil ettirmesiyle Jack Daniel’s Alkollü İçki Fabrikası adını alan şirket, ABD’nin kayıtlı en eski alkollü içki fabrikası olarak tarihe geçmiştir. Günümüzde halen Akçaağaç kömürüyle damıtılarak yumuşatılan “Jack Daniel’s dünyada sadece Tennessee eyaletinde 361 nüfuslu Lynchburg kasabasında üretilmektedir. Jack Daniel`s hakkında ayrıntılı bilgiyi www.jackdaniels.com adresinde

AKMED 2007 YILI ARAŞTIRMA BURSLARI


Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Burs İlanı

2007 YILI ARAŞTIRMA BURSLARI

3 adet Doktora Bursu 1500 EURO
3 adet Yüksek Lisans Bursu 750 EURO


1-Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’nün başta Antalya ve çevresi olmak üzere tüm Anadolu Akdenizi’nin tarihi, arkeolojik, etnografik değerlerinin araştırılması, ortaya çıkarılması, belgelenmesi, onarımı, korunması ve bunların diğer Akdeniz kültürleriyle ilişkilerinin yorumlanmasına yönelik amaç ve ilkeleri doğrultusunda; özellikle genç araştırmacıların bu alanlar ve bu coğrafyaya ilişkin araştırma projeleri “AKMED Proje Destekleme ve Burs Yönergesi” hükümleri çerçevesinde 2007 yılında da desteklenecektir.


2-Üç kopya halinde düzenlenerek, AKMED Bilim Danışma Kurulu’nda değerlendirilmek üzere en geç 15 Nisan 2007 tarihine kadar enstitünün aşağıdaki adresine gönderilmesi gereken başvuru dosyalarında;


a- Başvuru sahibinin ünvanı ve meslek yaşamını özetleyen özgeçmişi; varsa yayınlarının listesi; açık adres, e-posta, telefon numarası;


b- Araştırma projesinin konusu, yöntemleri, amaçları, o konuda varsa daha önceki çalışmalarının bir özeti, sorunlar, çalışma takvimi, programı, görev alanların isim, ünvan, görev yeri ve adresleri;


c- Projeyle ilgili olarak, ihtiyaç ve yapılması düşünülen harcamaların detaylı bir tablosu yer almalıdır.


d- Projeye ilişkin genel görüşler ile başvuru sahibinin bu projeyi gerçekleştirecek birikim ve yeteneğe sahip olup olmadığına dair en az 2 tavsiye mektubu doğrudan AKMED’e postalanmalıdır.


3- Daha geniş bilgi AKMED’den alınabilir.Suna & İnan Kıraç


Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü


Kocatepe Sok. No: 25 Kaleiçi-ANTALYA


Tel: 0(242) 2434274 Faks: 0(212) 2438013 e-posta: akmed@akmed.org.tr


www.akmed.org.tr

AFİŞ YARIŞMASI DUYURUSU


Son yıllarda toplumumuzun kanayan yaralarından birisinin de uyuşturucu kullanımı ve okullarda artan şiddet olayları olduğu bilgilerinizdedir. Bu konu ile mücadelede hepimize büyük görev ve sorumluluk düştüğü inancındayız.

Okullarda sigara içme yaşı 9, Alkol kullanma yaşı 10, uyuşturucu kullanma yaşı ise 11'e inmiş bulunmaktadır. Son birkaç ay içinde okullarda meydana gelen şiddet olaylarında onun üzerinde ölüm olayı, yüzlerce yaralanma olayı yaşanmıştır. Sendika olarak bu konularda toplumsal duyarlılık yaratmayı, konunun çözümüne katkıda bulunmayı ve kamuoyu bilinci, tepkisi oluşturmayı önemli bir görev olarak algılıyoruz.

Bu konuda en büyük görev anne ve babalara düşmektedir. Çocuklarımızı uyuşturucuya karşı önlemede en önemli kurum ailedir. Aileler evde sevgi ortamı oluşturmalı, çocuklarıyla yakından ilgilenmeli, onları zararlı alışkanlıklar hakkında bilgilendirmeli ve sorunlarını arkadaşça paylaşmalıdır. Çocuklarının arkadaşlarına ve çevresine dikkat etmelidirler.

Okuldaki öğretmenleriyle sık sık görüşmeli ve veli toplantılarına katılmalı, okul geliş gidiş saatlerini bilmeli ve kontrol etmelidirler. Özellikle sorunlu çocuğa sahip anne babalar okul aile birliğinde aktif görevler almalılar. Çocuk ailede mutlu ve huzurlu olduğu takdirde ailedeki bu güven ortamı okulda da devam eder.

İlköğretim okullarımızın kapısına kadar dayanmış bulunan uyuşturucu kullanımı ile her koşulda, her kanaldan mücadele etmek, kamuoyunun ilgi ve dikkatini bu konuya daha etkin bir biçimde çekebilmek amacıyla, aşağıdaki koşullarda ulusal ölçekte bir afiş yarışması düzenlemiş bulunmaktayız.

Bu konuda başta Milli Eğitim Bakanlığı, TRT ve Diyanet olmak üzere tüm resmi ve sivil kuruluşlarımızın böyle bir misyon üstlenmesi ve bu tür alışkanlıklar edinmiş olan çocuklarımızı, gençleri korumak ve kurtarmak amacıyla, yardım isteyenlere de yardım eli uzatılmalıdır.

Gürkan AVCI
Genel Başkan


YARIŞMA KOŞULLARI:

1. Katılım: Bu afiş yarışmasına üniversitelerin üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Liseleri öğrencileri iki ayrı katagoride katılabileceklerdir.

2. Konu: Amaca uygun olarak serbesttir.

3. Boyut: Serbesttir.

4. Son Katılım Tarihi: 26 Mart 2007 saat 17.00'dir .

5. Ödül: Seçici Kurulca ilk beş dereceye değer bulunan eserlerin sahiplerine sendikamızca birer şilt ve berat yazısı verilecek ve ayrıca afişler bastırılarak ülkedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda kullanıma sunulacaktır.

6. Seçici Kurul: Ankara'da beş kişiden şöyle oluşturulacaktır: Sendikamızdan bir yetkili, bir psikolog – pedagog ve üç sanatçı.

7. Eserlerin Teslimi: Taahhütlü posta, kargo ya da imza karşılığı elden olacaktır.

8. Teslim Adresi: Bağımsız Eğitimciler Sendikası Genel Merkezi (AFİŞ YARIŞMASI)

Ziya Gökalp Caddesi Nurettin Bey İşhanı No.6 Kat 7 Daire 703 Kızılay ANKARA

Genç İz Dergisi-STK'lardan Yazı Talebi


Genç İz Dergisi-STK'lardan Yazı Talebi

Genç liderlerin dergisi Genç İz'in 4. sayısının (Mart 2007) hazırlıkları sürerken, her sayıda olduğu gibi bu sayıda da "genç aktivite" bölümünde gençlik sektöründe çalışan STK'ların ve üniversite topluluklarının faaliyetlerine yer vermeye devam edeceğimizi sizlere tekrar duyuruyoruz.

Sizden ricamız, son dönemde gerçekleşmiş herhangi bir faaliyetinizle ilgili yarım sayfalık bir yazıyı ve fotoğrafı bize iletmeniz. Son gönderim tarihi 5 Şubat 2007'dir. İlginiz için şimdiden teşekkürler. İyi çalışmalar.

Obahan Obaoğlu
Genç İz Dergisi Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Adres: Cevizlidere Cad. 10/2 Balgat/Ankara
Tel: 0 312 4733834 Faks: 0 312 473 38 35
iletisim@sida.com.tr

RE/MAX’ten, En İyi Makaleyi Yazana 1 Yıl Eğitim Bursu


RE/MAX’ten, En İyi Makaleyi Yazana 1 Yıl Eğitim Bursu

RE/MAX Türkiye, üniversiteler arasında düzenlediği makale yarışması ile üniversitelilere sektörde yer bulabilme ve sektöre yön verebilme şansı yaratıyor. Birincinin bir yıl eğitim bursu ve RE/MAX Genel Müdürlüğünde staj yapma fırsatı ile ödüllendirileceği yarışmanın son başvuru tarihi 30 Mart 2007. Gayrimenkul sektörü, geleceğine yön verecek soruların cevaplarını üniversitelerde arıyor. RE/MAX Türkiye, üniversiteler arasında düzenlediği makale yarışması ile tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerine fikirlerini yarıştırabilecekleri bir platform sunuyor. Türkiye’nin tüm üniversitelerindeki öğrencilerin, herhangi bir koşul gözetmeksizin katılabileceği yarışmanın amacı, gayrimenkul sektörüne yön verecek yeni fikirlere ve genç beyinlere kapıları açmak. Yarışmanın Konusu Türkiye Gayrimenkul Sektöründe neler görmek istiyorsunuz? Gayrimenkul Danışmanlarından nasıl bir hizmet almak istiyorsunuz? Gayrimenkul Sektöründe hizmet verecek kalifiye insan sayısını arttırmak için neler yapılmalıdır? Kazanan makaleler orjinalliğe, açıklığa ve gayrimenkul sektöründe nasıl bir hizmet verilmeli sorusuna verilen somut önerilere göre seçilecektir. Yarışmaya Son Katılım Tarihi: 30 Mart Ödüller Birincilik Ödülü: RE/MAX Türkiye Genel Müdürlüğünde Staj Yapma Şansı ve Bir Yıllık Eğitim Bursu İkincilik Ödülü: Yılın RE/MAX Ofisinde Staj Yapma Şansı ve Ipod Nano Üçüncülük Ödülü: RE/MAX Ofislerinde Staj Yapma Şansı ve Dijital Fotoğraf Makinası Mansiyon Ödülü : RE/MAX Ofislerinde Staj Yapma Şansı ve Bir Yıllık National Geographic Üyeliği Yarışma tüm üniversite öğrencilerine ( Lisans &Yüksek Lisans) açıktır. Yarışma sonuçları 10 Nisan 2006 tarihinde www.remax.com.tr web sitesinde ilan edilecektir. Yazın Gönderin: Nadide Sevinç Taştan Dikkatine / RE/MAX Türkiye Halaskargazi Caddesi Ebekızı Sokak Sosko İş Merkezi A Blok Kat:8 Osmanbey İstanbul Telefon 0212 232 48 20 Email nadidet@remax.com.tr Başvurularınızı email yoluyla da yapabilirsiniz.
web:http://www.remax.com.tr/index.asp?page=makale_yarisma

Petrol-İş Kadın Dergisi "KADIN ÖYKÜLERİ YARIŞMASI" DüzenliyorPetrol-İş Kadın Dergisi "KADIN ÖYKÜLERİ YARIŞMASI" Düzenliyor

Türkiye’de yaşayan insanların büyük bir bölümünü kadın-erkek emekçiler oluşturuyor. Fakat ne yazık ki edebiyat eserleri şiirler, hikâyeler, romanlar evrensel insani durumlar ve acılar üzerinden yalnızca belli insanların hikâyelerini anlatıyor. Toplum içinde görünmeyenler, edebiyat için de görünülmezliklerini sürdürüyorlar. Petrol-İş Kadın dergisi olarak bu görünülmezlikten en fazla nasibini alan kadın işçilerin hikayelerini açığa çıkarmak için bir “Kadın Öyküleri” yarışması düzenliyoruz. Amacımız, kadınları yazmak konusunda yüreklendirmek ve kadın işçilerinin de edebiyata yansıtılabilecek gerçekliklerinin ve iç yaşantılarının olduğunu göstererek, tablonun eksik yönlerinin tamamlanmasına katkıda bulunmaktır.
KATILIM KOŞULLARI ► Ev kadınları, fabrikada çalışan kadın işçiler, ev eksenli çalışan kadınlar, memurlar, geçici işçiler, taşerona bağlı olarak sendikasız, güvencesiz çalışan işçiler, yani evde ve dışarıda çalışan her kadın, bu yarışmanın hem konusu, hem katılımcısıdır. Öyküler daha önce yayınlanmamış olmalıdır. ►Yarışmaya profesyonel, amatör tüm kadın öykücüler katılabilir. ► Yarışmaya en fazla üç öyküyle aday olunabilir. Öykü uzunluğu en az 3 A4, en fazla 10 A4 sayfa olmalıdır. Son başvuru tarihi 25 Mart 2007’dir. ► Öyküler çift aralıkla daktilo ve bilgisayarda yazılmış olmalıdır. CD de yollanabilir. Öykü zarfının veya CD’sinin üzerinde öykücünün adı değil rumuzu olmalıdır. Bu dosyanın içine konulan başka bir zarfın üzerine rumuz yazılmalı, ad soyad, kısa özgeçmiş ve telefon numaraları bilgileri bu zarfın içinde yer almalıdır. ► Öyküler, Berat Günçıkan, Handan Koç, Jaklin Çelik, Latife Tekin, Saliha Paker, Sennur Sezer, Yaşar Seyman’dan oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir. ► Ödüller; birinciye 1500 YTL, ikinciye 1250 YTL, üçüncüye 1000 YTL olarak belirlenmiştir. ► Petrol-İş Sendikası ödül alan ve yayınlanmaya değer görülen öyküleri kitap olarak yayınlayabilir. ► Seçici Kurul üyeleri ve onların birinci derecedeki yakınları, Petrol-İş Sendikası yönetimi ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar. ► Yarışmanın sonuçları 2 Mayıs 2007 tarihinde açıklanacak ve 10 Mayıs 2007’de Sendika Genel Merkezi’nde yapılacak törenle ödüller sahiplerine verilecektir. Öykü zarfları KADIN ÖYKÜLERİ YARIŞMASI Petrol-İş Sendikası Genel Merkezi Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No: 25 Altunizade 81180 Üsküdar/ İstanbul adresine ya elden getirilmeli, ya da iadeli taahhütlü olarak gönderilmelidir. Tel: 0216 474 98 70 Web: www.petrol-is.org.tr

22 Ocak 2007 Pazartesi

Krakow Film Festivali


Dear Friends!
Let me remind you that the deadline for films submission to Krakow Film Festival will pass on 31st January 2007!
All film entries have to be register on-line at our website: www.cff.pl.
During the 47th Krakow Film Festival apart from two well-known short film sections there will be the third, brand new section presenting feature-length documentaries. As usual, documentaries of a total running time not longer than 60 minutes, fictions and animations up to 30 minutes will compete for the statuettes of Dragons and Hobby – Horses. In addition to this, winner of the international feature-length documentaries competition will be awarded.
The preview copy should be sent to the following address :
KRAKOW FILM FESTIVAL
ul. Morawskiego 5, pok. 434
30-102 Krakow
Poland
In case of any question – don’t hesitate to contact me.
Best wishes!
Barbara Orlicz
Head of Programme Office
Krakow Film Festival
Email: basia@cff.pl
Web:http://www.cff.pl

18 Ocak 2007 Perşembe

yilin genc ressamina oy verin!


yilin genc ressami yarismasi icin adaylari gorun, genc ressamlari destekleyin, kendi birincinizi secin!

http://www.rhsanat. com.tr/rh2/ ?act=20〈=tr&sayi=36

11 Ocak 2007 Perşembe

Sinema Destek Başvuruları 16 Şubat 2007’de Sona ErecekSinema Destek Başvuruları 16 Şubat 2007’de Sona Erecek13 Kasım 2004 tarih ve 25642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde;


Bakanlığımıza yapılacak tüm sinema destek başvurularının bir dilekçe ile aşağıda yayınlanan uygun başvuru formu ve istenilen belgelerden oluşacak 11’er adet proje dosyası ile birlikte 5 Ocak–16 Şubat 2007 tarihleri arasında Bakanlığımız Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünde olacak şekilde yapılması gerekmektedir. (Postada doğabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.)

PROJE DESTEĞİ BAŞVURUSU
- Başvuru Formu
- İstenilen Belgeler

FİLM YAPIM DESTEĞİ BAŞVURUSU
- Başvuru Formu
- İstenilen Belgeler

YAPIM SONRASI DESTEĞİ BAŞVURUSU
- Başvuru Formu
- İstenilen Belgeler

SİNEMA FİLMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Adres: Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü
Anafartalar cad. No:67 Eski Adliye binası
Ulus/ANKARA

Film yapım ve yapım sonrası desteği için:
Tel : 0 312 310 00 26 / 319–321
0 312 310 03 21 / 319–321

Proje desteği için:
Tel : 0 312 310 00 26 / 147–270–350
0 312 310 03 21 / 147–270–350


Fax: 0.312.309 07 73

http://www.kultur.gov.tr

10 Ocak 2007 Çarşamba

5. Istanbul Cevre Kısa Film Festivali


5. Istanbul Cevre Kısa Film Festivali (5-10 Haziran 2007)kapsamında gerçekleştirilecek olan; ULUSAL KISA FILM YARISMASI'na son katılma tarihi:1 Mayıs 2007
UYGULAMALI FILM YAPIM ATÖLYESI'ne son basvuru tarihi:1 Mart 2007 dir.
Ayrıntılı bilgi ve yarışma koşullarını
www.cevrefilm.org
adresinden edinebilirsiniz.

9 Ocak 2007 Salı

Afiş Yarışması "Isik,Mekan ve Sinan"
Ayrıntılı bilgi için:

http://www.kaymimod.org

International Documentary Film Festival


Dear friends,

The holydays are over, but the preselection for The International
Documentary Film Festival CRONOGRAF continues. You can still submit
your films for the CRONOGRAF contest at:
OWH TV Studio, 10A Veronica Micle St., Chisinau, MD-2012, Republic of
Moldova

Please see details about Regulations and the Entry Form for
Documentary Film Section and cadRO Section at www.owh.md (CRONOGRAF
section).
We will be very glad to receive your submissions till February 1st,
2007 (post office date).

Sincerely,
Virgiliu Margineanu,
OWH TV Studio General Director

7th International Art Competition


7th International Art Competition
Youth Culture House
invites everyone to enter the competition:“THE GREAT WELL-KNOWN AND UNKNOWN”This year’s topic:“TOULOUSE-LAUTREC -
CHRONICLER OF BELLE EPOQUE”


AIMS:

- To present children’s and teenager’s creativity

- To popularise knowledge connected with art history and to familiarize participants with the great artists

- To share artistic and methodological experiences

- to develop children’s sensitivity to artTheme:

This year we meet for the seventh time. After Michael Angelo, Leonardo da Vinci, Monet, Frida Kahlo, Gustav Klimt and Rembrandt we would like to look closer at another famous artist. We have chosen the representative of the art at the turn of the century – the French Belle Epoque – a draugtsman and painter, an artist who is considered as a father of contemporary poster, an amazing portrait painter and observer of the life of Parisian street. The spirit of the times is perfectly in his works.We expect you to present the variegated and difficult life of this French painter. A briliant artist, descendant of old, aristocratic family, a disabled dwarf who became a frequent visitor of Parisian cabarets, cafes and honky-tonks, was famous for his original posters made in lithography. We want you to show both his tragic and happy moments of his life
as well as the achievements of his artistic activity.Try to show the artist at work, return to his childhood and youth, follow his journeys, life on Parisian Montmartre, meetings with people, look at his atelier, friendship and love. You can also interpret the topic in your own way.

PLEASE DO NOT COPY THE ARTIST’S WORKS – let them be the inspiration for you to create your own peculiar works.PARTICIPANT’ AGE: 5 – 21The age groups: (up to 7) , (8 – 11), (12 – 15), (16 – 21)

SIZE : Minimum: 30 x 42 cm Maximum: 70 x 100 cm

MEDIUM: Painting, drawing, graphic, mixed (only 2D)
DEADLINE: 15th March 2007

All works should be clearly signed at the back and should contain the following information:

- Author’s full name, age

- Institution’s address, telephone and e-mail

- Teacher’s full name

- the title of the work

PRIZE GIVING CEREMONY AND WORKS EXHIBITION
WILL TAKE PLACE 1ST JUNE 2007

THE ORGANISERS WILL INFORM ALL
THE AUTHORS OF AWARDED WORKS BY E-MAIL OR PHONE.Works should be sent to:
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

UL. BRONIEWSKIEGO 23

44 – 217 RYBNIK POLSKA

tel: (032) 42 24 088, (032) 42 15 155

e-mail: art-studio-creatio@wp.pl

www.mdk.hg.plCo-organiser of the competition:

MUNICIPAL COUNCIL OF RYBNIKAll the works can be sent back at the request of the institution and at it’s own expense within 10 months from the exhibition. After this period all the works stay at the institution of the organizer.

Ankara Film Festivali'ne Basvurular Basladi


Ankara Film Festivali'ne Basvurular Basladi

Ankara Film Festivali 18. defa Ankaralilari selamliyor...Yarismalar icin son basvuru tarihi 7 Mart 2007

Dunya Kitle Iletisimi Arastirma Vakfi tarafindan duzenlenen Ankara
Uluslararasi Film Festivali, 13-22 Nisan 2007 tarihlerinde 18. kez Ankaralilarla bulusacak. Gecen yil Mart ayinda yapilan Festival, bu sene Nisan ayina alinarak baharin en guzel gunlerinde sinemaseverlere festival senligi yasatmaya hazirlaniyor.

Her yil, Turk ve dunya sinemasinin seckin orneklerini Ankarali
sinemaseverlerle bulusturan festivalde, uzun filmlerin yani sira kisa,
canlandirma ve belgesel filmler de seyirci karsisiina cikma imkani buluyor.

Festival kapsaminda duzenlenen Ulusal Uzun Film Yarismasi'nda, Turk sinemasina nitelikli urunler kazandiran sinemacilara cesitli dallarda toplam 16 odul veriliyor. Ticari gosterim sansi olmayan kisa film, canlandirma ve belgesel dallarinda duzenlenen yarismayla da bu turlerin izleyicisiyle bulusmasi
saglaniyor.

Uluslararasi Kisa Film Gosterimi ve Uluslararasi Belgesel Film Gosterimi bolumlerinde tum dunyada cesitli festivallerde odul almis kisa, canlandirma ve belgesel filmler sinemaseverlerin begenisine sunulacak.

Festival her yil oldugu gibi Turk ve yabanci yonetmenleri, yapimcilari, senaryo yazarlarini, oyunculari, sinema elestirmenlerini bulusturarak Turk sinemasinin uluslararasi alanda taninmasina ve etkinligini artirmasina da hizmet
edecek.

Festival kapsaminda duzenlenecek yarismalara katilmak isteyenler filmlerini 7 Mart 2007 tarihine kadar Dunya Kitle Iletisimi Arastirrma Vakfi'na gonderebilirler. Yarismalarin yonetmeliklerine ve basvuru formlarina
http://www.filmfestankara.org.tr adresinden ulasilabilir.

Ayrintili Bilgi Icin
Gokhan Seker
Medya Koordinatoru
ANKARA ULUSLARARASI FILM FESTIVALI

Tel : 468 77 45 - 468 38 92 – 468 78 56
Fax :467 78 30
e-posta: mediainfo@filmfestankara.org.tr
web : http://www.filmfestankara.org.tr/

Busiad Desen YarışmasıBusiad Desen Yarışması
www.busiad.org.tr

İtkip Genç Moda Tasarımcıları Yarışması


Dünyaca ünlü bir moda tasarımcısı olmak için size harekete geçme fırsatı…

Arzu Kaprol, Bahar Korçan, Hakan Yıldırım, Hatice Gökçe ve Ümit Ünal gibi tasarımcıları moda dünyasına kazandıran ITKIB, 16.Genç Moda Tasarımcıları Yarışması ile bu yıl bir kez daha geleceğin genç moda tasarımcılarını arıyor.

2008 İlkbahar – Yaz Sezonu moda akımlarına göre ÖDÜL temasını yansıtacağınız ve Kadın veya Erkek üzerine hazırlayacağınız koleksiyonunuz ile hayalleriniz harekete geçsin

8 Ocak 2007 Pazartesi

INÖNÜ ÜNIVERSITESI KISA FILM FESTIVALI 23 - 27 Nisan 2007


INÖNÜ ÜNIVERSITESI KISA FILM FESTIVALI 23 - 27 Nisan 2007


AMAÇ:

İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan bu festival ile, Türk Sineması'na destek sağlamak, yaratıcı isimlerin ülkemiz sinema sektörüne tanıtılmasına ve İnönü Üniversitesi öğrencilerinin sanatsal duyarlılıklarının geliştirilmesine katkıda bulunabilmek amaçlanmıştır.

TARİH: Festival 23-27 Nisan 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

KAPSAM:

Türkiye'de üretilmiş kurmaca (konulu) kısa filmlerin ve kısa belgesellerin festival kapsamında yarıştırılması, yurt içi ve yurt dışından sağlanacak kısa filmlerden özel gösterim bölümlerinin yapılması, oturum ve söyleşiler düzenlenmesi bu etkinliğin kapsamını oluşturmaktadır.

YARISMAYA KATILIM KOSULLARI:

1.Yarışmaya son 1 yıl içinde yapılmış, 15 dakikadan uzun olmayan kısa film ve 30 dakikadan uzun olmayan belgeseller katılabilir.

2.Dijital formatta yapılmış filmler yarışmaya başvurabilir.

3.Her kategoride en az 5 filmin başvurması koşuluyla yarışmaya katılacak filmler; kurmaca ve belgesel dallarında değerlendirilecektir.

4.Filmler DVD formatında üç ayrı kopya olarak gönderilir.

5.Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Bozuk filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.

6.Gönderilecek DVD kopyaların üzerine açık bir şekilde; filmin adı, yönetmenin adı, filmin süresi ve hangi dalda yarışacağı yazılmalıdır.

7.Yarışmaya katılabilmek için son başvuru ve film kopyalarının teslim tarihi 1 Mart 2007 Cuma günüdür.

Katılımcılar en geç bu tarihe kadar festival yönetimine;

- Doldurulmuş başvuru formu,
- Eserin 3 adet DVD kopyası,
- Yapıtla ilgili en az 2 adet siyah beyaz veya renkli (CD'de kayıtlı dijital) fotoğraf,
- Yönetmenin kısa özgeçmişi (en fazla 50 kelime, İngilizce-Türkçe).
- Filmin özetini (en fazla 50 kelime, İngilizce-Türkçe)
- Film ve yönetmen bilgilerini içeren 1 adet CD ulaştırmalıdır.

8.Yarışmaya katılan filmlerin DVD kopyaları festival arşivinde saklanmak üzere festival idaresinde kalır.

9.Yarışmaya gönderilen filmlerin, yönetmenlerine haber vermek koşulu ile ticari amaç gözetmeksizin düzenlenen gösterimlerde yer alması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.

10.Bu yönetmelik kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında Festival Yönetimi yetkilidir.

11.Yarışmaya katılan yönetmenler, Başvuru Formu'na imza koyarak, Yarışma Yönetmeliği ve Başvuru formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

DEGERLENDİRME:

Değerlendirme iki aşamalı olarak yapılacaktır:

1. Üç kişiden oluşan jüri tarafından yapılacak eleme sonucunda her kategoride en az 5 en fazla 15 film yarışmaya seçilecektir.

2. İkinci aşamada finale kalan filmlerin değerlendirmesi en az üç kişilik Seçici Kurul tarafından yapılacaktır.

ÖDÜLLER:

Ödül Dalları:

En İyi Kurmaca

En İyi Belgesel

Özel ödül ve burs verme:

1. Yarışma kapsamında özel ödül, burs vb. vermek isteyen kişi ve kuruluşların en geç 1 Mart 2007 tarihine kadar, Festival Yönetimine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

2. Festival Yönetim Kurulu'nun yazılı onayı olmadan söz konusu yarışma kapsamında hiçbir ödül, burs ve benzerleri verilemez.

BAŞVURULARIN ILETILECEGI VE YARISMA FILMLERININ GÖNDERILECEGI ADRES:

İnönü Üniversitesi
Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi
Kültürel Hizmetler Şubesi (Kısa Film Festivali)
Tel: 0.422.341 00 10 / Dahili: 3416-19
Yerleske / Malatya
e-posta: festival@inonu.edu.tr
www.inonu.edu.tr

İstanbul İrtibat Bürosu:Filmür
Hamalbaşı Cad. No:4 K:5
Galatasaray / İstanbul
Tel: 0.212. 252 57 00

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KISA FİLM FESTİVALİ 2007
BAŞVURU FORMU

FİLMİN:

Adı : ......................................................

İngilizce Adı : ......................................................

Yapım Yılı : ......................................................

Türü : ......................................................

Kurmaca ( ) Belgesel ( )

Yönetmeni:...........................................

Adres:.............................................
Tel:.............................................

Fax:............................................
e-posta:..........................................

Senaryo: ...........................................

Müzik: ...........................................

Kurgu: ...........................................

Oyuncular: ...........................................

Teknik Özellikleri

Renkli ( ) Siyah-Beyaz ( )

Yapım Tarihi : .....................................................
Filmin Süresi (Dakika) :......................................................
Format :................

Varsa Ödülleri : ......................................................

Gerekli Belgeler:
Lütfen aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak gönderiniz.

1.Doldurulmuş başvuru formu,
2.Eserin 3 adet DVD kopyası,
3.Yapıtla ilgili en az 2 adet siyah beyaz veya renkli (CD'de kayıtlı dijital) fotoğraf,
4.Yönetmenin kısa özgeçmişi (en fazla 50 kelime, İngilizce-Türkçe).
5.Filmin özetini (en fazla 50 kelime, İngilizce-Türkçe)
6.Film ve yönetmen bilgilerini içeren 1 adet CD ulaştırılmalıdır.


FESTİVAL ADRESİ :Inönü Üniversitesi
Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Kültürel Hizmetler Şubesi
(Kısa Film Festivali)
Yerleske / Malatya

Tel: 0.422.341 00 10 / Dahili: 3416-19
e-mail: festival@inonu.edu.tr
www.inonu.edu.tr

İstanbul İrtibat Bürosu:
Filmür
Hamalbaşı Cad. No:4 K:5
Galatasaray / İstanbul
Tel: 0.212. 252 57 00

Logo Yarışması

1 Mart 2006'da kurulan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi özgün bir logo için 6.000 ytl ödüllü bir yarışma düzenliyor. Son katılım tarihi 12 Ocak 2007 olan yarışma ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz..
http://ahievran.edu.tr/logo.htm