Petrol-İş Kadın Dergisi "KADIN ÖYKÜLERİ YARIŞMASI" DüzenliyorPetrol-İş Kadın Dergisi "KADIN ÖYKÜLERİ YARIŞMASI" Düzenliyor

Türkiye’de yaşayan insanların büyük bir bölümünü kadın-erkek emekçiler oluşturuyor. Fakat ne yazık ki edebiyat eserleri şiirler, hikâyeler, romanlar evrensel insani durumlar ve acılar üzerinden yalnızca belli insanların hikâyelerini anlatıyor. Toplum içinde görünmeyenler, edebiyat için de görünülmezliklerini sürdürüyorlar. Petrol-İş Kadın dergisi olarak bu görünülmezlikten en fazla nasibini alan kadın işçilerin hikayelerini açığa çıkarmak için bir “Kadın Öyküleri” yarışması düzenliyoruz. Amacımız, kadınları yazmak konusunda yüreklendirmek ve kadın işçilerinin de edebiyata yansıtılabilecek gerçekliklerinin ve iç yaşantılarının olduğunu göstererek, tablonun eksik yönlerinin tamamlanmasına katkıda bulunmaktır.
KATILIM KOŞULLARI ► Ev kadınları, fabrikada çalışan kadın işçiler, ev eksenli çalışan kadınlar, memurlar, geçici işçiler, taşerona bağlı olarak sendikasız, güvencesiz çalışan işçiler, yani evde ve dışarıda çalışan her kadın, bu yarışmanın hem konusu, hem katılımcısıdır. Öyküler daha önce yayınlanmamış olmalıdır. ►Yarışmaya profesyonel, amatör tüm kadın öykücüler katılabilir. ► Yarışmaya en fazla üç öyküyle aday olunabilir. Öykü uzunluğu en az 3 A4, en fazla 10 A4 sayfa olmalıdır. Son başvuru tarihi 25 Mart 2007’dir. ► Öyküler çift aralıkla daktilo ve bilgisayarda yazılmış olmalıdır. CD de yollanabilir. Öykü zarfının veya CD’sinin üzerinde öykücünün adı değil rumuzu olmalıdır. Bu dosyanın içine konulan başka bir zarfın üzerine rumuz yazılmalı, ad soyad, kısa özgeçmiş ve telefon numaraları bilgileri bu zarfın içinde yer almalıdır. ► Öyküler, Berat Günçıkan, Handan Koç, Jaklin Çelik, Latife Tekin, Saliha Paker, Sennur Sezer, Yaşar Seyman’dan oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir. ► Ödüller; birinciye 1500 YTL, ikinciye 1250 YTL, üçüncüye 1000 YTL olarak belirlenmiştir. ► Petrol-İş Sendikası ödül alan ve yayınlanmaya değer görülen öyküleri kitap olarak yayınlayabilir. ► Seçici Kurul üyeleri ve onların birinci derecedeki yakınları, Petrol-İş Sendikası yönetimi ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar. ► Yarışmanın sonuçları 2 Mayıs 2007 tarihinde açıklanacak ve 10 Mayıs 2007’de Sendika Genel Merkezi’nde yapılacak törenle ödüller sahiplerine verilecektir. Öykü zarfları KADIN ÖYKÜLERİ YARIŞMASI Petrol-İş Sendikası Genel Merkezi Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No: 25 Altunizade 81180 Üsküdar/ İstanbul adresine ya elden getirilmeli, ya da iadeli taahhütlü olarak gönderilmelidir. Tel: 0216 474 98 70 Web: www.petrol-is.org.tr

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kelebekler Vadisi logo yarışması

CALL FOR ENTRIES Kathmandu International Mountain Film Festival 2008

Düzce Üniversitesi Amblem ve Logotype Yarışması