INÖNÜ ÜNIVERSITESI KISA FILM FESTIVALI 23 - 27 Nisan 2007


INÖNÜ ÜNIVERSITESI KISA FILM FESTIVALI 23 - 27 Nisan 2007


AMAÇ:

İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan bu festival ile, Türk Sineması'na destek sağlamak, yaratıcı isimlerin ülkemiz sinema sektörüne tanıtılmasına ve İnönü Üniversitesi öğrencilerinin sanatsal duyarlılıklarının geliştirilmesine katkıda bulunabilmek amaçlanmıştır.

TARİH: Festival 23-27 Nisan 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

KAPSAM:

Türkiye'de üretilmiş kurmaca (konulu) kısa filmlerin ve kısa belgesellerin festival kapsamında yarıştırılması, yurt içi ve yurt dışından sağlanacak kısa filmlerden özel gösterim bölümlerinin yapılması, oturum ve söyleşiler düzenlenmesi bu etkinliğin kapsamını oluşturmaktadır.

YARISMAYA KATILIM KOSULLARI:

1.Yarışmaya son 1 yıl içinde yapılmış, 15 dakikadan uzun olmayan kısa film ve 30 dakikadan uzun olmayan belgeseller katılabilir.

2.Dijital formatta yapılmış filmler yarışmaya başvurabilir.

3.Her kategoride en az 5 filmin başvurması koşuluyla yarışmaya katılacak filmler; kurmaca ve belgesel dallarında değerlendirilecektir.

4.Filmler DVD formatında üç ayrı kopya olarak gönderilir.

5.Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Bozuk filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.

6.Gönderilecek DVD kopyaların üzerine açık bir şekilde; filmin adı, yönetmenin adı, filmin süresi ve hangi dalda yarışacağı yazılmalıdır.

7.Yarışmaya katılabilmek için son başvuru ve film kopyalarının teslim tarihi 1 Mart 2007 Cuma günüdür.

Katılımcılar en geç bu tarihe kadar festival yönetimine;

- Doldurulmuş başvuru formu,
- Eserin 3 adet DVD kopyası,
- Yapıtla ilgili en az 2 adet siyah beyaz veya renkli (CD'de kayıtlı dijital) fotoğraf,
- Yönetmenin kısa özgeçmişi (en fazla 50 kelime, İngilizce-Türkçe).
- Filmin özetini (en fazla 50 kelime, İngilizce-Türkçe)
- Film ve yönetmen bilgilerini içeren 1 adet CD ulaştırmalıdır.

8.Yarışmaya katılan filmlerin DVD kopyaları festival arşivinde saklanmak üzere festival idaresinde kalır.

9.Yarışmaya gönderilen filmlerin, yönetmenlerine haber vermek koşulu ile ticari amaç gözetmeksizin düzenlenen gösterimlerde yer alması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.

10.Bu yönetmelik kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında Festival Yönetimi yetkilidir.

11.Yarışmaya katılan yönetmenler, Başvuru Formu'na imza koyarak, Yarışma Yönetmeliği ve Başvuru formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

DEGERLENDİRME:

Değerlendirme iki aşamalı olarak yapılacaktır:

1. Üç kişiden oluşan jüri tarafından yapılacak eleme sonucunda her kategoride en az 5 en fazla 15 film yarışmaya seçilecektir.

2. İkinci aşamada finale kalan filmlerin değerlendirmesi en az üç kişilik Seçici Kurul tarafından yapılacaktır.

ÖDÜLLER:

Ödül Dalları:

En İyi Kurmaca

En İyi Belgesel

Özel ödül ve burs verme:

1. Yarışma kapsamında özel ödül, burs vb. vermek isteyen kişi ve kuruluşların en geç 1 Mart 2007 tarihine kadar, Festival Yönetimine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

2. Festival Yönetim Kurulu'nun yazılı onayı olmadan söz konusu yarışma kapsamında hiçbir ödül, burs ve benzerleri verilemez.

BAŞVURULARIN ILETILECEGI VE YARISMA FILMLERININ GÖNDERILECEGI ADRES:

İnönü Üniversitesi
Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi
Kültürel Hizmetler Şubesi (Kısa Film Festivali)
Tel: 0.422.341 00 10 / Dahili: 3416-19
Yerleske / Malatya
e-posta: festival@inonu.edu.tr
www.inonu.edu.tr

İstanbul İrtibat Bürosu:Filmür
Hamalbaşı Cad. No:4 K:5
Galatasaray / İstanbul
Tel: 0.212. 252 57 00

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KISA FİLM FESTİVALİ 2007
BAŞVURU FORMU

FİLMİN:

Adı : ......................................................

İngilizce Adı : ......................................................

Yapım Yılı : ......................................................

Türü : ......................................................

Kurmaca ( ) Belgesel ( )

Yönetmeni:...........................................

Adres:.............................................
Tel:.............................................

Fax:............................................
e-posta:..........................................

Senaryo: ...........................................

Müzik: ...........................................

Kurgu: ...........................................

Oyuncular: ...........................................

Teknik Özellikleri

Renkli ( ) Siyah-Beyaz ( )

Yapım Tarihi : .....................................................
Filmin Süresi (Dakika) :......................................................
Format :................

Varsa Ödülleri : ......................................................

Gerekli Belgeler:
Lütfen aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak gönderiniz.

1.Doldurulmuş başvuru formu,
2.Eserin 3 adet DVD kopyası,
3.Yapıtla ilgili en az 2 adet siyah beyaz veya renkli (CD'de kayıtlı dijital) fotoğraf,
4.Yönetmenin kısa özgeçmişi (en fazla 50 kelime, İngilizce-Türkçe).
5.Filmin özetini (en fazla 50 kelime, İngilizce-Türkçe)
6.Film ve yönetmen bilgilerini içeren 1 adet CD ulaştırılmalıdır.


FESTİVAL ADRESİ :Inönü Üniversitesi
Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Kültürel Hizmetler Şubesi
(Kısa Film Festivali)
Yerleske / Malatya

Tel: 0.422.341 00 10 / Dahili: 3416-19
e-mail: festival@inonu.edu.tr
www.inonu.edu.tr

İstanbul İrtibat Bürosu:
Filmür
Hamalbaşı Cad. No:4 K:5
Galatasaray / İstanbul
Tel: 0.212. 252 57 00

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kelebekler Vadisi logo yarışması

CALL FOR ENTRIES Kathmandu International Mountain Film Festival 2008

Düzce Üniversitesi Amblem ve Logotype Yarışması