AFİŞ YARIŞMASI DUYURUSU


Son yıllarda toplumumuzun kanayan yaralarından birisinin de uyuşturucu kullanımı ve okullarda artan şiddet olayları olduğu bilgilerinizdedir. Bu konu ile mücadelede hepimize büyük görev ve sorumluluk düştüğü inancındayız.

Okullarda sigara içme yaşı 9, Alkol kullanma yaşı 10, uyuşturucu kullanma yaşı ise 11'e inmiş bulunmaktadır. Son birkaç ay içinde okullarda meydana gelen şiddet olaylarında onun üzerinde ölüm olayı, yüzlerce yaralanma olayı yaşanmıştır. Sendika olarak bu konularda toplumsal duyarlılık yaratmayı, konunun çözümüne katkıda bulunmayı ve kamuoyu bilinci, tepkisi oluşturmayı önemli bir görev olarak algılıyoruz.

Bu konuda en büyük görev anne ve babalara düşmektedir. Çocuklarımızı uyuşturucuya karşı önlemede en önemli kurum ailedir. Aileler evde sevgi ortamı oluşturmalı, çocuklarıyla yakından ilgilenmeli, onları zararlı alışkanlıklar hakkında bilgilendirmeli ve sorunlarını arkadaşça paylaşmalıdır. Çocuklarının arkadaşlarına ve çevresine dikkat etmelidirler.

Okuldaki öğretmenleriyle sık sık görüşmeli ve veli toplantılarına katılmalı, okul geliş gidiş saatlerini bilmeli ve kontrol etmelidirler. Özellikle sorunlu çocuğa sahip anne babalar okul aile birliğinde aktif görevler almalılar. Çocuk ailede mutlu ve huzurlu olduğu takdirde ailedeki bu güven ortamı okulda da devam eder.

İlköğretim okullarımızın kapısına kadar dayanmış bulunan uyuşturucu kullanımı ile her koşulda, her kanaldan mücadele etmek, kamuoyunun ilgi ve dikkatini bu konuya daha etkin bir biçimde çekebilmek amacıyla, aşağıdaki koşullarda ulusal ölçekte bir afiş yarışması düzenlemiş bulunmaktayız.

Bu konuda başta Milli Eğitim Bakanlığı, TRT ve Diyanet olmak üzere tüm resmi ve sivil kuruluşlarımızın böyle bir misyon üstlenmesi ve bu tür alışkanlıklar edinmiş olan çocuklarımızı, gençleri korumak ve kurtarmak amacıyla, yardım isteyenlere de yardım eli uzatılmalıdır.

Gürkan AVCI
Genel Başkan


YARIŞMA KOŞULLARI:

1. Katılım: Bu afiş yarışmasına üniversitelerin üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Liseleri öğrencileri iki ayrı katagoride katılabileceklerdir.

2. Konu: Amaca uygun olarak serbesttir.

3. Boyut: Serbesttir.

4. Son Katılım Tarihi: 26 Mart 2007 saat 17.00'dir .

5. Ödül: Seçici Kurulca ilk beş dereceye değer bulunan eserlerin sahiplerine sendikamızca birer şilt ve berat yazısı verilecek ve ayrıca afişler bastırılarak ülkedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda kullanıma sunulacaktır.

6. Seçici Kurul: Ankara'da beş kişiden şöyle oluşturulacaktır: Sendikamızdan bir yetkili, bir psikolog – pedagog ve üç sanatçı.

7. Eserlerin Teslimi: Taahhütlü posta, kargo ya da imza karşılığı elden olacaktır.

8. Teslim Adresi: Bağımsız Eğitimciler Sendikası Genel Merkezi (AFİŞ YARIŞMASI)

Ziya Gökalp Caddesi Nurettin Bey İşhanı No.6 Kat 7 Daire 703 Kızılay ANKARA

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kelebekler Vadisi logo yarışması

CALL FOR ENTRIES Kathmandu International Mountain Film Festival 2008

Düzce Üniversitesi Amblem ve Logotype Yarışması