Turkcell Mobil Gelecek Yarışması


YARIŞMA HAKKINDA


YARIŞMANIN AMACI
Bilişim ve telekomünikasyon sektörlerinin giderek daha çok iç içe geçtiği günümüzde, cep telefonu artık yalnızca bir ses iletişim aracı olmaktan çıkıyor; bir bilgi, eğlence ve iş aracına dönüşüyor. GSM operatörlerinin misyonu da buna paralel olarak ses iletişimi sağlamanın ötesine geçiyor. Operatörler artık mobil hayatın oluşumunda itici güç olan, inovasyonu teşvik eden oyunculara dönüşüyor.

Turkcell olarak, ülkemizde nitelikli insan kaynağı oluşturulmasına katkıda bulunma vizyonuyla eğitim, teknoloji, spor ve kültür-sanat alanlarında birçok proje ve etkinliğe destek oluyoruz.

Türkiye'nin kalkınmasında kurumlara ve şirketlere önemli görevler düşüyor. İnovasyon sadece devletin girişimleriyle canlandırılacak, hayata geçirilecek bir konu değil. Toplumumuzun refah seviyesine ulaşması ancak inovasyon aracılığıyla yeni ürün ve hizmetler geliştirilerek ekonomiye hareketlilik ve istihdam sağlanması, girişimlerle büyüme imkânı yaratılarak topluma değer katılması ile mümkün olacağına inanıyoruz.

Bu felsefeden yola çıkarak inovasyonun Türkiye'deki gelişimine destek olmak, özel sektör-üniversite işbirliğini pekiştirmek, gençlerde yaratıcılığı teşvik etmek ve inovasyon konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmak amacıyla yeni bir proje başlatıyoruz. Turkcell MobilGelecek Yarışması ile özellikle gençleri inovasyona özendirmeyi amaçlıyoruz. Yarışmamızın her yaştan gençlerin arasında ilgi uyandırmasını ve genç beyinlerin icatlarıyla yarışmamıza katılmasını diliyoruz.


YARIŞMANIN KAPSAMI
Ödüller, mobil iletişim ağlarının yapısı, işleyişi, verimli kullanımı gibi alanlar ile bu ağlar üzerinden verilecek hizmetler ve uygulamaları kapsamaktadır.

Ödüle aday çalışma,

yeni bir hizmetin verilebilmesini
mevcut bir hizmetin verilmesini
daha üstün hizmet kalitesinde
daha düşük bedelle
daha kolaylıkla

sağlamak amacıyla ortaya konulacak;

her türlü donanım, yazılım veya her ikisini de içeren bir çözüm
bir iş modeli çözümü
akademik çalışma sonucu elde edilen bir temel yetkinlik

olabilecektir.

Telsiz ağın (şebeke) veya uç birimin (cep telefonu) tümünün veya bunun alt sistemlerinin birinin veya birden fazlasının yeniden tasarlanması ya da iyileştirilmesini kapsayan çalışmalar, ödüle başvuran bir hizmetin vazgeçilmez parçası olmadıkça değerlendirme dışında tutulacaktır.

Jürinin değerlendirmelerinde kesin ve adil bir karar verilebilmesi için aranacak her türlü bilgiye başvurularında yer vermeleri amacıyla, başvuru hazırlama aşamasında, ödüle başvuracaklara sözlü destek verilecektir.

Ödüller, üçü ana kategoride, ikisi özel ödüller olmak üzere beş ayrı kategoride verilecektir. Jürinin kararına bağlı olmak üzere, her dalda birinci gelen başvuruya 30.000 YTL tutarında para ödülü verilecektir. Jüri, ödülü birden fazla başvuru arasında paylaştırabilecektir. Jüri, herhangi bir dalda ödüle layık başvuru bulamadığı durumda, o dalda ödül verilmeyecektir.


KİMLER BAŞVURABİLİR?
Yarışmaya bireysel olarak başvurulabileceği gibi, bir çalışma grubu olarak veya bir firma adına da başvurulabilir. Çalışma grubu ve firma başvurularında, önerilen çözüme ait fikri mülkiyet hakkının paydaşları belirtilmeli ve bu paydaşlar adına hareket etmeye yetkili bir kişinin adı verilmelidir. Çalışma grubu, akademik bir çalışma grubu olabileceği gibi bir ortaklık yapısı oluşturmamış ve ticari bir kimliği olmayan bir girişim de olabilir.

Turkcell Mobil Gelecek Yarışması Ödülü gençlere yöneliktir. Öğrenim durumu açısından bir alt ve üst sınır bulunmamaktadır. Gençlerimizin, yaratıcı fikirlerini yaşama geçirirken, deneyimli insanların birikimlerinden de yararlanmaları ve birlikte çalışmaları özendirilmektedir. Ancak, başvuruya konu olan çalışmaların 18-35 yaş aralığında olan kişilerce yapılmış olması esastır. Beri yanda, çalışmayı yapan grubun içerisinde daha yaşlı kimselerin bulunması da başvuru için bir engel değildir. Çalışmayı yapan grubun yaş ortalaması, fikrin ortaya çıkması ve yaşama geçirilmesinde üstlenilen roller jüri tarafından dikkate alınacaktır.

Bu çerçevede; Henüz bir üniversiteye kaydını yaptırmamış ve 18 yaşından büyük olanlar, aşağıdaki niteliklerdeki kişilerle birlikte olmak koşulu ile
Türkiye'de ve yurt dışında bir üniversiteye kaydı olan ve öğrenimine devam eden üniversite öğrencileri
Türkiye'de ve yurt dışında bir üniversiteden son 3 yıl içinde mezun olmuş ve fakat kendi işinde veya başka bir iş yerinde çalışmayan kişiler ya da bu nitelikte kişilerin oluşturduğu gruplar
Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinde yer alan akademisyenler
Her boyuttaki şirketler

başvuru yapabilirler. Bir işte çalışanlar, çalıştıkları işyeri adına değil de kendi adlarına yarışmaya başvurmak istiyorlarsa, çalıştıkları işyerinin yazılı iznini almak zorundadırlar.

Ayrıntılı bilgi için:http://mobilgelecek.turkcell.com.tr/index.html

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kelebekler Vadisi logo yarışması

CALL FOR ENTRIES Kathmandu International Mountain Film Festival 2008

Düzce Üniversitesi Amblem ve Logotype Yarışması