44. ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ


44. ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ
UZUN METRAJ ULUSAL FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ


1. AMAÇ

Antalya Altın Portakal Film Festivali Uzun Metraj Ulusal Film Yarışması"nın amacı;
1.1 Türk Sineması'nın nitelikli filmlerini ödüllendirerek, yapımcı ve yaratıcılarının yeni filmler üretmesine maddi ve manevi katkı sağlamak,
1.2 Ulusal sinemanın güçlenmesine katkıda bulunmak
1.3 Türkiye'de sinema sektörünün ödüllendirilmesi yoluyla teknik kalitenin yükseltilmesine öncülük etmek
1.4 Türk Sinemasının gereksinim duyduğu sinema endüstrisinin temellerinin atılmasına katkıda bulunmak
1.5 Türk Sineması'nın ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmasına zemin hazırlamaktır.

2. YARIŞMA TARİHİ

Antalya Altın Portakal Film Festivali Uzun Metraj Ulusal Film Yarışması bu yıl, 19–28 Ekim 2007 tarihleri arasında düzenlenecektir.

3. FESTİVAL ve YARIŞMA YÖNETİMİ44. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yönetimi ve organizasyonu, kısa adı TÜRSAK olan; Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı ile yine kısa adı AKSAV olan Antalya Kültür Sanat Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda Uzun Metraj Ulusal Film Yarışması'nın organize edilmesi de TÜRSAK-AKSAV sorumluluğundadır.

4. YARIŞMA TÜRÜAltın Portakal Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın türü "Kurmaca" ve "Uzun Metrajlı" filmlerdir. Bu iki ölçütten herhangi birisine uymayan filmler yarışmaya kabul edilmezler. Uzun Metraj tanımlamasından şerit uzunluğu asgari 2.200 metre olan filmler anlaşılır.

5. YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI

5.1. Yarışmaya, 1 Ekim 2006 tarihinden sonra tamamlanmış ve Altın Portakal Film Festivali'ne daha önce başvuruda bulunmamış 35 mm formatlı "kurmaca" türündeki Türk Filmleri katılabilir.
5.2. Yarışmaya başvuran filmin ortak yapım olması durumunda, yapımcılarından en az birinin Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması gerekmektedir.
5.3. Yarışmaya, başka bir "Ulusal Yarışma"da "En iyi Film" dalında ödül almamış filmler katılabilir.
5.4. Yarışmaya katılacak filmler herhangi bir ulusal TV kanalında gösterilmemiş ve DVD baskıları satışa sunulmamış olmalıdır.
5.5. Yarışmaya filmin yasal sahibi başvurabilir. Filmin birden fazla yasal sahibi varsa, başvuru belgesinde diğer yasal sahiplerinin de imzası olmalı ya da başvuru belgesine ek olarak, filmin diğer yasal sahiplerinin filmin yarışmaya katılması konusundaki onaylarını bildirir imzalı bir yazı eklenmelidir.
5.6. Yarışmaya gönderilecek filmlerin gösterim için teknik açıdan uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle gönderilen filmler arasında, bozuk, eksik ve yıpranmış vb. gösterim kalitesini etkileyecek problemleri olan filmlerin Ulusal Uzun Film Yarışması'na katılacak nitelikte olup olmadığına Festival Yürütme Kurulu karar verir ve gerekli gördüğü takdirde bir "ara karar"la yarışma dışı bırakabilir.
5.7. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasına katılmak isteyen yapımcılar, resmi başvurularını, en geç 14 Eylül 2007 tarihine kadar TÜRSAK Vakfı'na yapmak zorundadırlar. Başvuruları ile birlikte filmin;
5.7.1 İngilizce alt yazı için, Time Code'lu İngilizce diyalog listesini,
5.7.2 Alt yazı çevri uygulaması için 1 adet DVD veya VHS kopyasını,
5.7.3 Set fotoğrafları (10 adet) ile afişini (10 adet)
5.7.4 Filmin özetini ve künyesini (Türkçe ve İngilizce)
5.7.5 Yönetmenin özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve fotoğrafını
5.7.6 Betacam fragmanını (TV tanıtım ve Jenerikler İçin)
14 Eylül 2007 tarihine kadar TÜRSAK Vakfı'na (Gazeteci Erol Dernek Sokak Hanif Han 11/2 Beyoğlu-İstanbul) ulaştırmalıdırlar.

5.8. Yapımcılar, filmlerinin 35 mm'lik kopyasının ise en geç 5 Ekim 2007 tarihine kadar Antalya Kültür Sanat Vakfı–Festival Departmanına göndermelidirler. Bu tarihten sonra gönderilen filmler Ulusal Yarışma Bölümüne katılamazlar.
5.9. Ana Jüri'nin değerlendirmesine sunulacak aday filmleri, festival yönetimi tarafından belirlenmiş ehil ve uzman bir "ön jüri" belirler.
5.10. Festivalde ödül kazanan filmler yayınladıkları basın bültenlerinde ve verilen gazete ilanlarında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde aldıkları ödülü festivalin logosuyla birlikte yazmakla yükümlüdür.
5.11. Festivalde yarışan filmlerin yapımcı ve yaratıcı ekibi, festival yönetiminin belirlediği sayı ve tarihlerde festivale davet edilerek, festival sırasında konuk edilir. Bu durumda filmin davetli ekibi, Festival yönetiminin belirleyeceği gösterilere, film galalarına, söyleşilere, ödül törenlerine, özel medya röportajlarına ve basın toplantılarına bizzat katılarak filmlerini temsil eder. Ödül töreni için açıklanacak kıyafet kurallarına bütün katılımcılar uymak zorundadır.
5.12. TÜRSAK Vakfı ve AKSAV, Yarışma koşulları ile ilgili her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.

6. ÖZEL KOŞULLAR

6.1. Başvuru belgesinde yazılı tüm bilgilerin doğruluğu imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
6.2. Yarışmaya katılan filmler, AKSAV ve TÜRSAK Vakfı tarafından Festival süresince Antalya'da sinemalarda ve/veya açık hava mekânlarında, ücretli ya da ücretsiz gösterilebilir. Gösterilerden elde edilen gelirler AKSAV' aittir.
6.3. Festival yönetimi tanıtım amacıyla, Antalya'da yarışma filmlerine özel gösterimler düzenleyebilir. Festival süresince yapılan tüm (TV hariç) gösterimler için, yapımcıdan herhangi bir izin alınmaz.

7. JÜRİLERİN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

7.1 Ön Jüri
Yarışmaya başvuran film sayısının durumuna göre Ön Jüri oluşturulmasına Festival Yönetimi karar verir.
7.2 Ana Jüri
Ana Jüri 7 veya 9 üyeden oluşur. Ana Jüri'nin oluşumuna, Festival Yönetimi karar verir. Jüri üyelerinin belirlenmesinde, sektör içindeki Dernek ve Meslek Birlikleri'nin önerileri alınır. Yarışmada filmi bulunan kişiler (yapımcı, yönetmen, oyuncu vb.) ve Festival Yönetiminde olanlar jüri üyeliği yapamaz. Ana Jüri, bu yönetmeliğin "Ödül Kategorileri"ne ait 8. maddede anılan tüm kategorilerdeki ödülleri belirler.
7.3 Festival Başkanı ya da Başkan'ın görevlendireceği bir temsilci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesinde yardımcı olması amacıyla "gözlemci olarak" oy hakkı bulunmaksızın Ana Jüri toplantılarına katılır.
7.4 Ana Jüri, sonuçları açıklamadan önce, Kurulun bütün üyelerince imzalanmış karar tutanakları ile gerekçeli sonuçları Festival Yönetimi'ne teslim etmekle yükümlüdür.
7.5 Ana Jüri kararlarını salt çoğunlukla alır, eşitlik halinde başkanın oyu 2 oy olarak sayılır.
7.6 Ana Jüri, hiçbir kategoride ödülleri paylaştıramaz.

8. ÖDÜL KATEGORİLERİ

En iyi film: 300.000.-YTL + Altın Portakal Heykeli
Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü Altın Portakal Heykeli
Behlül Dal Digitürk Genç Yetenek Jüri Özel Ödülü:25.000 USD + Altın Portakal Heykeli
• En İyi Yönetmen 30.000. -YTL + Altın Portakal Heykeli
• En İyi Senaryo 20.000.-YTL + Altın Portakal Heykeli
• En İyi Müzik 20.000.-YTL + Altın Portakal Heykeli
• En İyi Kadın Oyuncu Altın Portakal Heykeli
• En İyi Erkek Oyuncu Altın Portakal Heykeli
• En İyi Görüntü Yönetmeni Altın Portakal Heykeli + Kodak'tan 27.500$ değerinde 100 kutu film
• En İyi Sanat Yönetmeni Altın Portakal Heykeli
• En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Altın Portakal Heykeli
• En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Altın Portakal Heykeli
• En İyi Kurgu Altın Portakal Heykeli
• En İyi Laboratuar Altın Portakal Heykeli
• En İyi Makyaj ve Saç Altın Portakal Heykeli
• En İyi Özel Efekt Altın Portakal Heykeli
• En İyi Kostüm Tasarımı Altın Portakal Heykeli
• En İyi Ses Tasarımı ve Miksaj Altın Portakal Heykeli

8.1 Aday Film Ödülleri

Ön Jürinin belirlediği yarışmaya aday filmlere, 35 mm kopyalarını AKSAV'da bırakmaları kaydıyla 3.000.-YTL katılım bedeli ödenir. TÜRSAK ve AKSAV, yapımcı ve yönetmene bilgisini vererek, filmin kültürel amaçlı gösterimlerini yapabilir.

8.2 Yıldırım Önal Anı Ödülü:

Değerli sinema oyuncusu Yıldırım Önal'ın adını yaşatmak üzere verilen bu ödül, sanatçının elinden çıkartmak zorunda kaldığı kendi ödülü olup, bu "özel ödül" her yıl bir başka sanatçıya devredilmek üzere verilir. Ödül, SODER ve ÇASOD'un ortak görüşleri ile belirlenerek, bir yıllığına verilir. Ödül seremonisi festival kapsamında gerçekleşir.

8.3 Onur Ödülleri :

Festival her yıl sinema sektörü temsilcilerinin önerileri ve Festival yönetiminin kararı ile Onur Ödülleri ve Emek Ödülü verir. Onur ve Emek Ödülleri akçesizdir. Ödül seremonisi festival sırasında yapılır.

9. ÖDÜLLERİN ÖDENME ESASLARI

9.1 Parasal ödüller fatura karşılığı ödenir. Ödül tutarına KDV dahildir. Festivale katılan yarışma filminin birden fazla yapımcısının bulunması ve özellikle bunlardan birinin yabancı olması durumunda Festival süresince Festival Yönetiminin muhatabı, katılım formunda adı yazılı bulunan gerçek ve / veya tüzel kişidir.
9.2 Ödülü hakeden kişi, ödülünü almak üzere Ödül Töreni'nde bizzat bulunmak zorundadır. Ödül Törenine; Festival Yönetiminin kabul edeceği bir mazereti olmaksızın katılmayan kişinin akçeli ve akçesiz hiçbir ödülü verilmez, ödül Vakfın uhdesinde kalır.
9.3 Tüm parasal ödüller, AKSAV tarafından en geç 31.12.2007 tarihine kadar ödenir.

10 FİLMLERİN NAKLİYE VE SİGORTA İŞLEMLERİ

10.1 Yarışmaya katılan filmlerin sigortasından (All Risk kapsamında; yangın, hırsızlık, kısmi hasar, sabotaj) Festival süresince AKSAV sorumludur. Sigorta, sinema filmi ve video bantların Festival komitesince teslim alındığı andan Festivalin sona ermesini müteakip bu film ve video bantların sevkıyatını gerçekleştirecek acenteye teslim edilmesine kadar geçecek süre zarfında ve söz konusu film ve bantların şehir içinde bir yerden bir yere taşınması şartını kapsar.
10.2 Festival bitimini izleyen 1 hafta içinde kopyalar, AKSAV tarafından sahiplerine gönderilir. Kargo teslim tarihinden sonra meydana gelecek hasar ve kayıplardan AKSAV ve TÜRSAK sorumlu değildir.
10.3 Festivale katılan filmlerin Altın Portakal Film Festivali'nden sonra başka bir festivale katılması durumunda, gönderim işleminden AKSAV ve TÜRSAK sorumlu değildir.
11. Antalya Altın Portakal Film Yarışması'na katılan tüm katılımcılar bu yönetmelikte yer alan bütün maddeleri kabul etmiş sayılırlar. Yapımcılar, başvuru yapıldıktan sonra adaylar filmlerini geri çekilemezler.

12. Bu yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda, karar yetkisi, münhasıran TÜRSAK Vakfı ve AKSAV' aittir.
13. Bu yönetmelik, TÜRSAK Vakfı ve AKSAV Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın onayıyla yürürlülüğe girmiştir.

14. Bu yönetmelikteki her türlü değişiklik hakkı, TÜRSAK Vakfı ve AKSAV Yönetimine aittir.

Ayrıntılı bilgi için:http://altinportakal.tursak.org.tr/

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kelebekler Vadisi logo yarışması

CALL FOR ENTRIES Kathmandu International Mountain Film Festival 2008

Düzce Üniversitesi Amblem ve Logotype Yarışması