SABANCI VAKFI"HİBE PROGRAMI" BAŞVURULARI BAŞLADI


SABANCI VAKFI"HİBE PROGRAMI" BAŞVURULARI BAŞLADI

Sabancı Vakfı, Birleşmiş Milletler "Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı" (BMOP) kapsamında, "Kadın Dostu Kent" oluşturmak amacıyla geliştirilen uygulama projelerine programın uygulandığı 6 ilde (İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon ve Van) hibe vermeye devam ediyor.Yerel yönetimlerde katılımcılık ilkesinin hayata geçirilmesine ve kadınların güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan, ilki 2007 yılında uygulanan Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında 2008 yılında toplam 120 .000 YTL tutarında hibe verilecek.Başvurular için son tarihin 18 Nisan 2008 olduğu Sabancı Vakfı Hibe Programına İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon, Van illerinde yerleşik durumdaki kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları, valilik, belediye, il özel idareleri ve bunlara bağlı birimler, ticaret odaları, sanayi odaları, meslek örgütleri, üniversiteler, üniversitelere bağlı fakülteler, enstitüler yüksekokullar veya araştırma merkezleri başvurabilecek.Hibe dağıtımında yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklığı ile gerçekleştirilecek, başka illerde uygulanabilirliği, yenilikçi, sürdürülebilir ve kadın haklarının savunulmasında erkeklerin katılımını destekleyen projelere öncelik verilecek.2007 yılındaki Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında hibe verilen 11 uygulama projesi halen başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Bu projelerin konuları; kadınların yerel siyasette eşit temsilinden, görme engelli çocukların annelerinin desteklenmesine, lise öğrencileri ve ailelerinin bilgilendirilerek töre namus cinayetlerinin engellenmesinden, kentlilik bilincinin oluşturulmasına, erkeklerin kadına yönelik şiddet konusunda farkındalıklarının artırılmasından, şiddet vak'aları için güvenilir bir kayıt sistemi oluşturmaya uzanan geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.2008 yılı Sabancı Vakfı Hibe Programı başvuru ve diğer bilgiler www.bmkadinhaklari.org web adresinden temin edilebilir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kelebekler Vadisi logo yarışması

CALL FOR ENTRIES Kathmandu International Mountain Film Festival 2008

Düzce Üniversitesi Amblem ve Logotype Yarışması