Ankara Barosu Resim, Heykel, Özgün Baskı Yarışması


Ankara Barosu Resim, Heykel, Özgün Baskı Yarışması
Son Başvuru 20 Mart 2008)

Saygıdeğer Sanatçımız,
Ankara Barosu resim, heykel, özgün baskı olmak üzere üç değişik sanat dalında eser yarışması düzenlemektedir. Yarışmanın bu yılki teması “Savunma hakkı ve adalet uğraşısı içinde avukat” olarak belirlenmiştir.

Yarışma herkese açık olup, yarışmacılardan eserleri beğenilen ilk üç esere her dal için ayrı ayrı para ödülü verilecektir. Ankara Barosu tarafından düzenlenen Resim Yarışması ödülleri şu şekildedir:

1-)5.000 YTL ( Beş bin YTL )
2-)3.000 YTL ( Üç bin YTL )
3-)1.500 YTL ( Bin beş yüz YTL )

Ayrıca 3 adet de mansiyon ödülü verilecek olup. Bunların her biri 750 YTL (Yedi yüz elli YTL )’dir.

Ankara Barosu tarafından düzenlenen Heykel Yarışması ödülleri şu şekildedir:

1-)5.000 YTL ( Beş bin YTL )
2-)3.000 YTL ( Üç bin YTL )
3-)1.500 YTL ( Bin beş yüz YTL )

Ayrıca 3 adet de mansiyon ödülü verilecek olup. Bunların her biri 750 YTL (Yedi yüz elli YTL )’dir.
Ankara Barosu tarafından düzenlenen Özgün Baskı Sanat Eseri Yarışması ödülleri şu şekildedir:

1-)3.000 YTL ( Üç bin YTL )
2-)1.500 YTL ( Binbeşyüz YTL )
3-)1.000 YTL ( Bin YTL )

Ayrıca 3 adet de mansiyon ödülü verilecek olup. Bunların her biri 750 YTL (Yedi yüz elli YTL )’dir.

Katılım şartları şartname ile belirlenmiş olup, şartname barodan veya baro internet sayfasından sağlanabilir. Buna göre yarışmaya katılmada son tarih 20.Mart.2008 dir. Eserler Ankara Barosu-Adliye Sarayı,5.kat, Ankara adresine sanatçılar tarafından teslim edilecektir.

Yarışma jürisi Av. H. Argun Bozkurt, Av Hava Orhon, Kayıhan Keskinok, Prof.Hayati Misman, Serap Akarcalı, Celal Binzet ve Doç.Refa Emrali?den oluşmaktadır.

Ankara Barosunun böyle bir yarışma düzenlemesindeki amacının, kutsal bir hak olan savunma hakkının ve adalet idesinin yerine getirilmesinde etkin bir rol üstlenen avukatların görsel sanatlar ile uğraşısının ve toplum içindeki duruşunun sanat eserleriyle anlatımı olmaktadır.

Sanat yoluyla avukatlık mesleğinin tarihinin, toplumsal yaşam içindeki avukatın yer ve öneminin ve adalet idesinin oluşumunda kimi zaman canı pahasına görev üstlenen avukatın bu çabalarının anlatımı yarışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır.

Ankara Barosu bu yolla kültüre ve sanata resim, heykel ve özgün baskı sanatçılarının da katkılarını alarak destek vermek istemektedir.
Avukatlık sanatının, gerçek sanat eserleriyle anlatımı sağlanarak, baro ve adliye mekânlarının gereksinimi olan sanat eserlerine kucak açılmış olacaktır. Bu amacın gerçekleşmesi için etkin bir katılım gerektiğinden, arzulanan bir katılımın sağlanması için katkılarınızı bekler, saygılarımı sunarım.

17.12.2007. Ankara.
Ankara Barosu Başkanı
Av. Vedat Ahsen Cosar

Daha fazla bilgi:
Av. H. Argun Bozkurt
0532 287 6313 ? 0312 442 5230
argunbozkurt@yahoo.com
Cinnah caddesi, 37 / 20,
Çankaya ? Ankara.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

CALL FOR ENTRIES Kathmandu International Mountain Film Festival 2008

Kelebekler Vadisi logo yarışması

Düzce Üniversitesi Amblem ve Logotype Yarışması