Sedat Simavi Ödülleri


TANITIM

1977'de kurulan Sedat Simavi Ödülleri'nin amacı, ödül dallarında en büyük bilimsel çalışmayı yapmış, en güzel eseri vermiş ve en büyük aşamayı sağlamış başarılı kişilere Sedat Simavi adına ödül vererek bu dallarda yaratıcı çalışmaları teşvik etmek; böylece sanat, kültür, bilim ve spor hayatımıza katkıda bulunmaktır.
Ödül dallarının sayısı, parasal ödül tutan ve Seçici Kurul üyeleri her yıl Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu' nca belirlenir.
Ödüllerle ilgili ilanlar gazetelerde yer alırken Ödül Sekreterliği tarafından 1000'den fazla öğretim kurumu ve kuruluşa mektup yazılıp ödüller için adayları varsa bildirmeleri istenir. Kuruluşlar ve öğretim kurumları tarafından gösterilen adaylar, adaylık için şahsen başvuranlar ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nce oluşturulan Ön Araştırma Kurullarınca belirlenen adaylarla birlikte Seçici Kurul değerlendirmesine sunulur.
Ödüller için başvurular 1Ekim'e kadar kabul edilir. Ekim ayının ilk günlerinde ödül adaylarına ait çalışmalar ve belgeler Seçici Kurul üyeleri'ne gönderilir. Ekim ayının ikinci yarısından Aralık ayına kadar Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde uygun gördükleri sayıda toplantılar yapar ve kazananları belirleyip 1 Aralık tarihine kadar Ödül Sekreterliği'ne bildirirler. Herhangi bir dalda ödül verilmediği takdirde, o dala ait ödül tutarı, bir sonraki ödül tutarına eklenir ve dallar arasında eşit olarak paylaştırılır.
Her yıl 9 Aralık'ta ödüller törenle dağıtılır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluşunda öncü olan Sedat Simavi'nin ölüm yıldönümünde ödül kazananların isimleri, basın, radyo ve televizyon yolu ile açıklanır.
Ödül kazananlara parasal ödüllerle birlikte merhum Sedat Simavi'nin küçük bir heykeli ve Ödül Belgesi verilir.
Sedat Simavi Ödülleri, 1977 ve 1978'de 7 dalda, 1979'da 8 dalda, 1980 ve 1981 'de 7 dalda, 1982'de 8 dalda, 1983 ve 1984'te 9 dalda, 1985'te 7 dalda, 1986'da 8 dalda, 1987 - 1993 arasında 9 dalda, 1994'de 7 dalda, 1995-1996'da 8 dalda, 1997'den sonra ise 9 dalda verilmektedir.

Ödül Dalları Şunlardır:
1. Gazetecilik, 2. Radyo, 3. Televizyon, 4. Edebiyat, 5. Sosyal Bilimler, 6. Fen Bilimleri, 7. Sağlık Bilimleri, 8. Görsel Sanatlar, 9. Spor.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülleri ile ilgili her türlü bilgi İletişim Bilgileri bölümünden alınabilir.

TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ
2007 SEDAT SİMAVİ ÖDÜLLERİ

9 dalda verilecek ödül tutan net 13.500 YTL' dir. Ödül 9 dalda eşit olarak paylaştırılacaktır. Kişiler; kendileri aday olabilecekleri gibi, öğretim kurumları, mesleki kuruluşlar, Sedat Simavi Ödülleri Ön Araştırma Kurulları ve kişilerce de aday gösterilebilecektir.


GAZETECİLİK RADYO-TELEVİZYON EDEBİYAT SOSYAL BİLİMLER
Gazetecilik ödülü için kişiler; yorum, haber, söyleşi, dizi yazı, sayfa düzenlemesi, haber fotoğrafları, karikatür gibi son bir yıl içinde basılı kitle iletişim araçlarında yayınlanmış güncel eserlerle aday olabilirler.

SEÇİCİ KURUL:
Oral ÇALIŞLAR
Okay GÖNENSİN
Nail GÜRELİ
Mustafa KARAALİOĞLU
Vahap MUNYAR
Mustafa MUTLU
Şakir SÜTER
Şule TALU
Celal TOPRAK

Bu bölümde radyo ve televizyon dallarına ayrı ayrı ödül verilecektir. Radyo ve televizyon için hazırlanmış ve son bir yılda yayınlanmış bütün programlar (tek veya dizi olarak) ödüle aday gösterilebilir. Yayınlanan televizyon eserlerinin yönetmenleri: Radyo dalında ise yayınlanan eserlerin yapımcı, yazar ve yönetmenlerinden biri aday olabildiği gibi, birlikte de aday olabilirler.

SEÇİCİ KURUL:
Ayşenur ARSLAN
Cem AYDIN
Ferhat BORATAV
Prof.Dr.Yılmaz BÜYÜKERŞEN
Turgay OLCAYTO
Yrd. Doç. Dr. Erkan OYAL
Prof. Dr. Melda Cinman ŞİMŞEK
Hıfzı TOPUZ
Dr. Recep YAŞAR

Şiir, öykü, roman, oyun, anı, gezi, deneme, eleştiri, araştırma ve edebiyat tarihi türündeki kitaplaşmış eserler katılabilir. Aday gösterilecek kitapların, son bir yıl içinde yayınlanmış olması gerekir.

SEÇİCİ KURUL:
Füsun AKATLI
Eray CANBERK
Prof. Dr. Cevat ÇAPAN
Faruk DUMAN
Doğan HIZLAN
Ülkü TAMER
Hilmi YAVUZ

Sosyoloji, sosyal psikoloji, antropoloji, siyaset bilimi, sosyal politika, sosyal istatistik, hukuk, iktisat, tarih dallarında bilimsel çalışma yapan adaylar katılabilir. Çalışmaların Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili olmaları tercih edilir. Yayınlanmamış eserlerle de ödüle aday olunabilir.

SEÇİCİ KURUL:
Zafer ATAY
Prof.Dr.Toktamış ATEŞ
Prof.Dr.Taner BERKSOY
Prof.Dr.M. Semih GEMALMAZ
Gülseren GÜVER
Prof.Dr.Emre KONGAR
Prof.Dr.loanna KUÇURADİ
Prof.Dr.Ahmet MUMCU
Prof.Dr.Mümtaz SOYSAL

FEN BİLİMLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ GÖRSEL SANATLAR SPOR
Fizik, kimya, matematik, jeoloji, botanik. zooloji, astronomi gibi fen bilimleri dallarından birinde önemli bir buluşu gerçekleştiren yada araştırma ve çalışmalarıyla bu bilimlerin evrensel gelişmesine katkıda bulunan adaylara açıktır. Yayınlanmış monografık incelemeler ve doçentlik tezleri ödüle aday olabilir.

SEÇİCİ KURUL:

Prof. Dr. Yusuf AVCI
Prof. Dr. Rahmi GÜVEN

Doç. Dr İlhan İKEDA
Prof Dr. Betül KIRDAR
Prof.Dr. Zeynep İlsen ÖNSAN
Prof.Dr. Önder PEKCAN
Prof.Dr. Ergün TOĞROL

Prof.Dr Osman Teoman TURGUT
Prof.Dr. Yücel YILMAZ

Tıp, eczacılık, diş hekimliği gibi insan sağlığıyla ilgili alanlarda önemli bir buluşu gerçekleştiren ya da araştırma ve çalışmalarıyla bu bilimlerin evrensel gelişmesine katkıda bulunan adaylara açıktır. Başvurulara, "Sağlık Bilimleri Ödülü Başvuru Formu" eklenmelidir.


SEÇİCİ KURUL:

Prof. Dr. Korkmaz ALTUĞ
Prof. Dr. Orhan ARIOĞUL
Prof. Dr. Turgay ATASÜ
Prof. Dr. Halil BAHÇECİOĞLU
Op. Dr. Gürbüz BARLAS
Prof. Dr. Ahmet GÜL
Prof. Dr. Mehmet Şükrü SEVER
Prof. Dr. Yücel TANGÜN
Prof. Dr. Sedat TAVŞANOGLU

Son bir yıl içinde resim heykel, seramik, gravür, grafik sanatları alanında; yurt içinde yada yurt dışında bir sergi gerçekleştirmiş sanatçılar aday olabilir yada gösterilebilir. Başvurulara en az 10 en fazla 20 adet kasetlenmiş 35 mm.'lik dia veya aynı sayıda renkli fotoğraf eklenmelidir.


SEÇİCİ KURUL:

Prof. Yurdaer ALTTINTAŞ
Prof. Beril ANILANMERT
Prof. Neş' e ERDOK
Mehmet ERGÜVEN
Prof. Ali Teoman GERMANER
Prof. Fevzi KARAKOÇ
Prof. Kaya ÖZSEZGİN

Ödül, sporun her dalına açıktır. Son bir yıl içinde ülke çapında ve uluslararası alanda üstün başarı sağlamış olan sporcuya, takıma veya bir spor adamına verilir. Her branşta milli takımlar, kulüp takımları aday olabilir. Amatör sporcuların başarıları öncelikle dikkate alınır.


SEÇİCİ KURUL:

Gülengül ALTINSAY
Orhan AYHAN

Kahraman BAPÇUM
Togay BAYATLI
Halit DERİNGÖR
Şenes ERZİK
Doğan KOLOĞLU
Necmı TANYOLAÇ
Esat YILMAER

BAŞVURU KOŞULLARI

* Sedat Simavi Ödülleri'ne aday olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunludur.
* Fen ve Sağlık Bilimleri dallarında eserlerin son 5 yıl içınde (01.10.2002-30.09.2007); diğer dallarda ise son bir yıl içinde (01.10.2006-30.09.2007) yayınlanmış, gerçekleştirilmiş veya sergilenmiş olması gerekmektedir.
* Klasik ders kitapları, lisans, lisansüstü ve doktora tezleri ile bunlara dayalı makaleler; daha önce ulusal yarışma ve ödüllendirmelere katılmış eserler, derece almış olsun veya olmasın aday olamaz.
* Adaylar bir dalda ve bir eserle başvurabilir.
* Kolektif çalışmalar, ödül yönetmeliğindeki ilgili maddeye uyulmak koşuluyla aday olabilir.
* Ölmüş kişiler aday gösterilemez. Adaylık için başvurmuş veya adaylığı ileri sürülmüş bir kişi adaylıktan sonra ölmüş ise, değerlendirmeye alınır, kazanırsa ödül tutarı yasal mirasçılarına ödenir.
* Belirli yazılı eserlerle (Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Edebiyat Ödüllerinde yayınlanmış olmalı) ödüle başvuracak veya aday gösterilecek kişinin, bu eserlerinden basılmış ise, (Edebiyat ve Sosyal Bilimler Ödüllerinde) kitap olarak; değil ise, (Sosyal Bilimler Ödülünde) daktiloyla ya da bilgisayarla yazılmış ve çoğaltılmış; Gazetecilik,Sosyal Bilimler,Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Ödüllerinde 10; Edebiyat Ödülünde 8 adet eserin; Televizyon Ödülünde 1 adet BETACAM kasetin, Radyo Ödülünde 10 adet CD' nin, (Görsel Sanatlar Ödülünde 8, Spor, Radyo ve Televizyon Ödüllerinde 10 adet bilgi yazısının, ayrıca Görsel Sanatlar Ödülünde dia veya fotoğrafların) kişinin aynı sayıda özgeçmiş yazısı ve 2 adet vesikalık fotoğrafı ile birlikte Ödül Sekreterliğine gönderilmesi gerekir.
* Fen. Sağlık ve Sosyal Bilimler dallarında yabancı dilde yayınlanmış eserle de başvurulabilir. Bu durumda eserle beraber çalışmayı tam olarak anlatmak kaydıyla en az 2,en fazla 5 sayfalık Türkçe özetinin de verilmesi gerekir.
* Gazetecilik, Radyo ve Televizyon dallarında, aday kişinin ve eserinin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ndeki maddelere aykırı olmaması dikkate alınır.
* Adaylık için başvurma süresi 30 Eylül 2007 Pazar günü saat:17.00'de sona erer. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
* Video bant (Televizyon dalında), dia ve fotoğraflar (Görsel Sanatlar dalında) dışında ödül için gönderilen materyaller iade edilmez.
* Ödül Yönetmeliği ve Sağlık Bilimleri Ödülü için "Sağlık Bilimleri Ödülü Başvuru Formu" Sedat Simavi Ödülleri Sekreterliği'nden, istenebilir.


SEDAT SİMAVİ ÖDÜLLERİ SEKRETERLİĞİ
Basın Müzesi, Divanyolu Cad. No:84 34122 Çemberlitaş / İSTANBUL

Tel. : ( 0 212 ) 513 84 58 - 511 08 75 Fax : ( 0 212 ) 513 84 57
Web : www.tgc.org.tr E-Posta : bm@tgc.org.tr - sso@tgc.org.tr

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

CALL FOR ENTRIES Kathmandu International Mountain Film Festival 2008

Kelebekler Vadisi logo yarışması

Düzce Üniversitesi Amblem ve Logotype Yarışması