10. ULUSLARARASI 1001 BELGESEL FİLM FESTİVALİ


10. ULUSLARARASI 1001 BELGESEL FİLM FESTİVALİ

Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali’nin onuncusu, 3-7 Ekim
2007 tarihleri arasında yine İstanbul’da gerçekleştirilecek.
Festival, Dokuz yıldan bu yana Türkiye’den ve dünyadan yüzlerce
belgesel filme ev sahipliği yaptı. Çok sayıda belgeselciyi ve
belgesel kuramcısını seyirciyle buluşturdu. Sinema sanatının
evrenselliğini önde tutarak, belgesel sinema aracılığıyla farklı
toplumların birbirlerini tanımalarının ve anlamalarının da önünü
açarak sıcak bir ortam oluşturdu.
Geçen dokuz yıla bir göz attığımızda Uluslararası 1001 Belgesel Film
Festivali, başladığı 1997 yılından bu yana, 877 filme ev sahipliği
yaptı; dünyanın 51 ülkesinden, yüzlerce belgeselciyi ağırladı.

Şimdi, “10.1001”de, tüm belgeselciler olarak, gerçeklerimizi ve
hayallerimizi bir kez daha paylaşmaya hazırlanıyoruz. .

Bilindiği üzere Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali
yarışmasızdır. Ancak, festivale katılacak filmler, ilkesel olarak
toplu izlemeyle, tartışarak karar alan geniş katılımlı seçiciler
komitesi tarafından belirlenir. Bu seçim filmlerin güçlü ve evrensel
bir sinema dili kullanmış olmaları kadar; insanlığı yücelten
değerleri, farklı kültürlerin birbirleri yerine geçirilmeden bir
aradalıklarını savunmaları; insanlığın gelecek tasarımına katkı
sağlamaları; farklı ve derin bakış açıları sunuyor olmaları temel
ölçütleri çerçevesinde yapılır.

Yeryüzünün en eski metropolünde düzenlenen, İstanbul’un konumunun
getirdiği şansla, bu aynı anda iki kıtada birden düzenlenen tek
festival, ne yazık ki günümüzde dünyanın en sıcak coğrafyasıyla
çevrili konumdadır. İşte bu nedenle 10. Uluslararası 1001 Belgesel
Film Festivalinin, ya da 10.1001’in taşıdığı önem açıktır. Önceki
yıllarda olduğu gibi, dünya belgeselcilerinin, sinemaları ve
söyleyecek sözleriyle burada olmalarının, bu olağanüstü platformda
belgesel sinemanın gücünü göstermelerinin önemine inanıyoruz.
Tüm dünya belgeselcilerine onuncu kez sesleniyoruz: Yenilenmiş
atmosfer içinde, sinemanız, öykülerinizle bu yıl da bizimle, dört
gözle festivali bekleyen belgesel izleyicisiyle birlikte olacağınıza
inanıyoruz...
10.1001’de buluşmak üzere…

BSB Belgesel Sinemacılar Birliği
Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali Düzenleme Kurulu

ULUSLARARASI 1001 BELGESEL FİLM FESTİVALİ

Katılım Koşulları

1001 Belgesel Film Festivali, belgesel sinemanın gelişmesine
katkıda bulunmak, televizyonlarda izleme olanağı bulamadığımız
belgesel filmlerini seyircisi ile buluşturmak ve belgeselciler
arasında iletişimi ve işbirliğini arttırmak amacı ile yapılmaktadır.
Festival 3-7 Ekim 2007 tarihleri arasında İstanbul’da
yapılacaktır.
Her yönetmen festivale birden fazla filmle katılabilir
Festivale başvuran filmler için süre ve çekim formatı
sınırlaması yoktur.
Filmler iki dilde Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak
gösterilecektir.
Festival başvurusunda bulunmak için aşağıdaki belgelerin
gönderilmesi gerekir:
Filmin 2 adet DVD kopyası
Katılım Formları (A4 çıkış olarak imzalı ve e-posta ile)
Synopsis / Özet (en fazla on satır)
Yönetmen biyografi ve filmografisi
Filmin ve yönetmenin fotoğrafları (300 DPI )
Filmin İngilizce Metni (PC Text Only formatında, bilgisayar
ortamında)

Başvuran filmlerin ön izleme (DVD) kopyaları ve ilgili
belgeler en geç 29 Haziran 2007 tarihinde festival ofisinde
olmalıdır. Bu tarihten sonra gelen filmler değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
Başvuru için filmlerin bitiriliş tarihleri konusunda bir
sınırlama yoktur.
Kabul edilen filmler 3 Ağustos 2007 tarihine kadar
ilgililere bildirilecektir.
Festivalde filmler Betacam SP (Pal) formatında gösterilir.
Kabul edilen filmlerin Betacam gösterim kopyalarının en geç 31
Ağustos 2007 tarihine kadar festival ofisine ulaştırılması
gerekmektedir.
Festivale seçilen filmlerin İngilizce metinleri başvuru
sahibi tarafından festivale gönderilir.
Festivale gönderilen tüm kaset, DVD, Betacam vb. materyal ve
dokümanların gönderim bedelleri başvuru sahibine aittir.
Yurtdışından gönderilen tüm gönderilerin üzerine “Kültürel
Amaçlı, Ticari Değeri Yoktur / No Commercial Value For Cultural
Purposes Only” ibaresi yazılmalıdır.
Festivale katılacak olan filmler belgesel sinemacılar,
belgesel alanda çalışmalar yürüten akademisyenler ve belgesel sinema
alanında faaliyette bulunan kişilerden oluşan seçici kurul
tarafından belirlenir. Program ve gösterim mekânları 3 Eylül 2007
tarihinde açıklanacaktır.
Yönetmen ya da başvuru sahibi festival filmleri kamuya
duyurulduktan sonra filmlerini festivalden geri çekemezler.
Festivale seçilen filmlerin yönetmenleri festival bütçesi
elverdiği ölçüde festivale davet edilmeye çalışılacaktır.
Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali, programa alınan
filmin Türkiye, Avrupa ya da Dünya ilk gösterimine ev sahipliği
yapacaksa lütfen bildiriniz.
Festivale gönderilecek tüm malzemeler için festival adresi
aşağıda belirtilmiştir.
Başvuru sahibi, Festival’in filmlerin fragmanlarını ya da
filmlerden parçaları, her filmden en fazla üç dakika olmak üzere,
Festivali tanıtma amaçlı kullanabileceğini kabul eder.
 Festivale yollanan belgesellerin kopyaları BSB arşivine
alınacaktır.

BSB Arşivine alınan filmler, Türkiye’nin çeşitli kentlerinde ticari
olmayan, kültürel ya da eğitim amaçlı etkinlikler kapsamında
gösterilebilir.

Uluslar arası 1001 Belgesel Film Festivali’ne katılan belgesellerin
hak sahipleri yukarıda belirtilen koşulları ve başvuru formunda
belirttikleri bilgilerin doğruluğunu kabul etmişlerdir.

İletisim: Bingöl ELMAS / Ümit Topaloğlu

Adres: BSB Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Kuloğlu Mah. İstiklal Cad. Gazeteci Erol Dernek Sok.
No: 6 Kat: 4
Beyoğlu- İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: (+90) 212 245 89 58 – 0 212 245 90 96

Faks: (+90) 212 245 89 58

E-Posta: festival@bsb.org.tr, mektup@bsb.org.tr

Web: www.bsb.org.tr

KATILIM BİLGİ
FORMU

BELGESEL

BELGESELİN ADI
BAŞVURU SAHİBİNİN

ADI SOYADI

KURUM/YAPIM ŞİRKET

ADRES

TELEFON

FAKS

GSM

E-POSTA

WEB

TARİH VE İMZA

Birden fazla film ile başvurulması halinde lütfen her film için ayrı
form doldurunuz.

BELGESELİN ÖZGÜN ADI

BELGESELİN İNGİLİZCE ADI

YÖNETMEN
(birden fazla yönetmen var ise lütfen aynı bilgileri her biri için
ayrı doldurunuz)
ADI SOYADI:
ADRES:


TEL:
GSM:
FAKS:
E-POSTA:
WEB:

YAPIMCI
(birden fazla yapımcı var ise lütfen aynı bilgileri her biri için
ayrı doldurunuz)
ADI SOYADI:
ADRES:


TEL:
GSM:
FAKS:
E-POSTA:
WEB:

YÖNETMEN YARDIMCISI

METİN YAZARI

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

KAMERAMAN

MÜZİK

KURGU

ARAŞTIRMACILAR

DANIŞMANLAR

YAPIM YILI

ÜLKESİ

SÜRESİ

ÖZGÜN DİLİ

ALTYAZI

ÇEKİM FORMATI

RENKLİ / SİYAH BEYAZ

GÖSTERİM ORANI 4:3

16:9

KATILDIĞI FESTİVALLER

ALDIĞI ÖDÜLLER
DESTEKÇİ KURUM/KURULUŞ

EK BİLGİLER

SATIS HAKLARI
ADI SOYADI:
ŞİRKET:
ADRES:


TEL:
GSM:
FAKS:
E-POSTA:
WEB:

FİLMİN KISA ÖZETİ (ortalama 75 kelime)
YÖNETMENİN BİYOGRAFİSİ (ortalama 75 kelime)
YÖNETMENİN FİLMOGRAFYASI (Belgesel Filmler)

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

CALL FOR ENTRIES Kathmandu International Mountain Film Festival 2008

Kelebekler Vadisi logo yarışması

Düzce Üniversitesi Amblem ve Logotype Yarışması