MERSİN FOTOGRAF DERNEĞİ 1. ULUSLARARASI FOTOGRAF YARIŞMASI


Katılım Koşulları

Tüm fotoğraflar sayısal ortama aktarılmış olmalıdır.
Mersin Fotograf Derneği (MFD) 1. Uluslararası Fotoğraf Yarışması dünyanın her yerinden amatör ve profesyonel katılımcılara açıktır.
Sunulan fotoğraflardaki tüm görüntüler ve yasal haklar katılımcıların şahsına ait olmalıdır . Orijinal fotoğraftaki müdahaleler katılımcı tarafından veya onun kontrolü altında yapılmış olmalıdır.
Tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecektir.
Yarışmanın bölümleri, doğa, serbest ve deneyseldir. Sayısal formatta , renkli ve/veya siyah beyaz fotoğraflar kabul edilir.
Her bölüme en fazla 4 fotoğrafla katılınabilir. Her katılımcı, 3 bölüm için toplamda en fazla 12 fotoğraf gönderebilir.
Negatif veya saydam olarak çekilen fotoğraflar taranarak Sayısal ortama aktarılmış olmalıdır.
Yarışma organizasyon komitesi ve MFD gönderim sırasındaki kayıp ve hasarlardan, ayrıca CD-ROM' ların okunması esnasında karşılaşılabilecek hatalardan sorumlu değildir.
Fotoğraflar JPEG formatında, windows uyumlu olarak bir CD-ROM' a kaydedilmelidir. Görüntüler 72 dpi çözünürlükte, maksimum 1024 X 768 piksel boyutunda olmalıdır.
Her fotoğrafa aşağıda anlatıldığı şekilde dosya adı verilmelidir:
SOYAD-X-####-YZ.jpg

“SOYAD” soyadınız, “X” adınızın baş harfi, “####” katılım formundaki telefon numaranızın son 4 rakamı,“Y” bölüm adı (Doğa için “N”, serbest için “O” ve deneysel için “E” dir) ve “Z” fotoğrafın katılım formundaki sıra numarasıdır (1-4).

Örnek: Baybars SAĞLAMTİMUR' un telefon numarası 0532 5852619' dur ve deneysel bölümün ilk fotoğrafı için vereceği dosya adı şöyledir: SAGLAMTIMUR-B-2619-E1

Katılım ücretleri her katılımcı adına; tek bölüm için 8 € veya 10 $ (yurt içi katılımlar: 10 YTL) , iki bölüm için 10 € veya 13 $ (yurt içil katılımlar: 13 YTL) , üç bölüm için 12 € veya 15 $ (yurt içi katılımlar: 15 YTL) ' dır. Katılım ücreti nakit olarak, koyu renk bir zarf veya kağıt arasına yerleştirilerek, katılım zarfının içerisinde, katılım formu ve CD-ROM'la birlikte gönderilmelidir. Nakit dışında ödeme yöntemi kabul edilmeyecektir. Katılım ücretini eksik ödeyen veya ödemeyen katılımcıların katılım zarfları geri gönderilmeyeceği gibi katalog CD-ROM' da alamayacaklardır.
Katılımcıların CD-ROM' ları iade edilmeyecektir. Ücretini tam ödemiş tüm katılımcılara katalog CD-ROM ücretsiz gönderilecektir. Yarışma organizasyon komitesi ve MFD gönderim esnasındaki kayıp ve hasarlardan sorumlu değildirler.
Grup katılımların katalog CD-ROM' ları tek bir zarf içerisinde, toplu gönderimi yapan kişinin adresine gönderilecektir.
Seçicilerin ve organizasyon komitesinin bu yarışmada katılımcı sıfatı ile yer almaları mümkün değildir.
Seçicilerin kararları son durumu belirler . Kararlara herhangi bir itiraz söz konusu olamaz.
Sonuçlar posta veya e-posta yolu ile katılımcılara bildirilecektir.
Son katılım tarihinden sonra yarışma adresine ulaşan katılımlar seçime alınmayacaktır. Geciken katılımcıların ödediği ücretler geri gönderilmeyecek, ancak yarışma sonunda yayınlanacak olan katalog CD-ROM' un geri gönderimi için kullanılacaktır.
Katılım formu www.mfd.org.tr internet adresinden temin edilebilir.
Katılım formları fotokopi ile çoğaltılabilir.
Doğa fotoğrafları, aşağıda belirtilen FIAP'ın doğa fotoğrafı tanımına uygun olmalıdır.
Bu yarışma FIAP'ın şartlarıyla uyumludur. Sergileme ve ödüller FIAP ünvanları başvurularında kullanılabilir.
MFD, fotoğraf sahibine herhangi bir ücret ödemeksizin, fotoğrafların katalog CD-ROM' da, internet sitesinde ve/veya yarışmayla ilgili herhangi bir ortamda çoğaltma ve yayınlanma hakkına sahiptir.
Katılımların gönderimi katılım koşullarının kabulü anlamına gelir.

Ödüller


Aşağıdaki ödüller her 3 bölüm için ayrı ayrı verilecektir:

1 FIAP Altın Madalyası
1 FIAP Gümüş Madalyası
1 FIAP Bronz Madalyası
6 FIAP Mansiyonu
1 TFSF Özel Ödülü
1 MFD Özel Ödülü (UNESCO'nun 2007'yi “Mevlana Celaleddin-i Belhi-Rumi'nin Doğumunun Kutlanma Yılı” ilan etmesi nedeni ile her bölümde hoşgörü ve barış konusunu işleyen bir fotoğrafa verilecektir)
5 Adet Yarışma Sponsorlarından Özel Ödül
FIAP Doğa Fotoğrafı Tanımı

Doğa fotoğrafı, doğal bir yaşam alanı içindeki canlı, evcil olmayan hayvanlar ve tarımsal olarak yetiştirilmeyen bitkileri, jeolojik oluşumları ve böceklerden buzdağlarına kadar, doğal sürecin geniş çeşitliliğini tanımlar. Evcil, kafes içinde saklanan veya her türlü yöntemle özgürlüğü kısıtlanmış hayvanlarla tarımsal olarak yetiştirilen bitkilerin fotoğrafları, doğa fotoğrafı olarak değerlendirilemez. İnsanlar tarafından değişikliğe uğratılmış bir çevreye uyum sağlamaya çalışan baykuş ya da leylek gibi canlıların oluşturduğu doğa konularıyla; kasırga ve med-cezir dalgaları gibi çevreyi tekrar eski haline dönüştürmeye çalışan doğal güçlerin izlerini taşıyan görüntüler de -insan unsuru en alt düzeyde olmak şartıyla- kabul edilebilir. Hangi fotografik araç kullanılırsa kullanılsın, orijinal görüntü fotoğrafçı tarafından çekilmiş olmalıdır. Orijinal görüntüye yapılacak her türlü müdahale ve değişiklik, hataların hafif bir rötuşu ile sınırlı olup, orijinal görüntünün içeriğini değiştirmemelidir. Yukarıdaki şartlar yerine getirildikten sonra, tüm doğa fotoğraflarında artistik becerinin en üst düzeyinin kullanılması için her türlü çaba gösterilmelidir.

Tüm fotoğraflar dijital ortama aktarılmış olmalıdır.
Mersin Fotograf Derneği (MFD) 1. Uluslar Arası Fotoğraf Salonu dünyanın her yerinden amatör ve profesyonel katılımcılara açıktır.
Sunulan fotoğraflardaki tüm görüntüler ve yasal haklar katılımcıların şahsına ait olmalıdır Orijinal fotoğraftaki müdahaleler katılımcı tarafından veya onun kontrolü altında yapılmış olmalıdır.
Tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecektir.
Salonun bölümleri, doğa, serbest ve deneyseldir. Dijital formatta, renkli ve/veya siyah beyaz fotoğraflar kabul edilir.
Her bölüme en fazla 4 fotoğrafla katılınabilir. Her katılımcı, 3 bölüm için toplamda en fazla 12 fotoğraf gönderebilir.
Film veya saydam olarak çekilen fotoğraflar taranarak dijital ortama aktarılmış olmalıdır.
Salon organizasyon komitesi ve MFD gönderim sırasındaki kayıp ve hasarlardan, ayrıca CD-ROM' ların okunması esnasında karşılaşılabilecek hatalardan sorumlu değildir.
Fotoğraflar JPEG formatında, windows uyumlu olarak bir CD-ROM' a kaydedilmelidir. Görüntüler 72 dpi çözünürlükte, maksimum 1024 X 768 piksel boyutunda olmalıdır.
Her fotoğrafa aşağıda anlatıldığı şekilde dosya adı verilmelidir:
SOYAD-X-####-YZ.jpg

“SOYAD” soyadınız, “X” adınızın baş harfi, “####” katılım formundaki telefon numaranızın son 4 rakamı,“Y” bölüm adı (Doğa için “N”, serbest için “O” ve deneysel için “E” dir) ve “Z” fotoğrafın katılım formundaki sıra numarasıdır (1-4).
Örnek: Baybars SAĞLAMTİMUR' un telefon numarası 0532 5852619' dur ve deneysel bölümün ilk fotoğrafı için vereceği dosya adı şöyledir:

SAGLAMTIMUR-B-2619-E1

Katılım ücretleri her katılımcı adına; tek bölüm için 8 € or 10 $ (yurt içi katılımlar: 10 YTL), iki bölüm için 10 € or 13 $ (yurt içil katılımlar: 13 YTL), üç bölüm için 12 € or 15 $ (yurt içi katılımlar: 15 YTL)' dır. Katılım ücreti nakit olarak, koyu renk bir zarf veya kağıt arasına yerleştirilerek, katılım zarfının içerisinde, katılım formu ve CD-ROM'la birlikte gönderilmelidir. Nakit dışında ödeme yöntemi kabul edilmeyecektir. Katılım ücretini eksik ödeyen veya ödemeyen katılımcıların katılım zarfları geri gönderilmeyeceği gibi katalog CD-ROM' da alamayacaklardır.
Katılımcıların CD-ROM' ları iade edilmeyecektir. Ücretini tam ödemiş tüm katılımcılara katalog CD-ROM ücretsiz gönderilecektir. Salon organizasyon komitesi ve MFD gönderim esnasındaki kayıp ve hasarlardan sorumlu değildirler.
Grup katılımların katalog CD-ROM' ları tek bir zarf içerisinde, toplu gönderimi yapan kişinin adresine gönderilecektir.
Seçicilerin bu salonda katılımcı sıfatı ile yer almaları mümkün değildir.
Seçicilerin kararları son durumu belirler. Kararlara herhangi bir itiraz söz konusu olamaz.
Sonuçlar posta veya e-posta yolu ile katılımcılara bildirilecektir.
Son katılım tarihinden sonra salon adresine ulaşan katılımlar seçime alınmayacaktır. Geciken katılımcıların ödediği ücretler geri gönderilmeyecek, ancak salon sonunda yayınlanacak olan katalog CD-ROM' un geri gönderimi için kullanılacaktır.
Katılım formu www.mfd.org.tr internet adresinden temin edilebilir.
Katılım formları fotokopi ile çoğaltılabilir.
Doğa fotoğrafları, aşağıda belirtilen FIAP'ın doğa fotoğrafı tanımına uygun olmalıdır.
Bu salon FIAP'ın şartlarıyla uyumludur. Sergileme ve ödüller FIAP ünvanları başvurularında kullanılabilir.
MFD, fotoğraf sahibine herhangi bir ücret ödemeksizin, fotoğrafların katalog CD-ROM' da, internet sitesinde ve/veya salonla ilgili herhangi bir ortamda çoğaltma ve yayınlanma hakkına sahiptir.
Katılımların gönderimi katılım koşullarının kabulü anlamına gelir.
Ödüller

Aşağıdaki ödüller her 3 bölüm için ayrı ayrı verilecektir:

1 FIAP Altın Madalyası
1 FIAP Gümüş Madalyası
1 FIAP Bronz Madalyası
6 FIAP Mansiyonu
1 TFSF Özel Ödülü
1 MFD Özel Ödülü (UNESCO 2007 “Mevlana Celaleddin-i Belhi-Rumi'nin Doğumunun Kutlanma Yılı” nedeni ile tema her bölümde hoşgörü ve barış konusunu işleyen bir fotoğrafa verilecektir)
5 Adet Salon Sponsorlarından Özel Ödül

FIAP Doğa Fotoğrafı Tanımı

Doğa fotoğrafı, doğal bir yaşam alanı içindeki canlı, evcil olmayan hayvanlar ve tarımsal olarak yetiştirilmeyen bitkileri, jeolojik oluşumları ve böceklerden buzdağlarına kadar, doğal sürecin geniş çeşitliliğini tanımlar. Evcil, kafes içinde saklanan veya her türlü yöntemle özgürlüğü kısıtlanmış hayvanlarla tarımsal olarak yetiştirilen bitkilerin fotoğrafları, doğa fotoğrafı olarak değerlendirilemez. İnsanlar tarafından değişikliğe uğratılmış bir çevreye uyum sağlamaya çalışan baykuş ya da leylek gibi canlıların oluşturduğu doğa konularıyla; kasırga ve med-cezir dalgaları gibi çevreyi tekrar eski haline dönüştürmeye çalışan doğal güçlerin izlerini taşıyan görüntüler de -insan unsuru en alt düzeyde olmak şartıyla- kabul edilebilir. Hangi fotografik araç kullanılırsa kullanılsın, orijinal görüntü fotoğrafçı tarafından çekilmiş olmalıdır. Orijinal görüntüye yapılacak her türlü müdahale ve değişiklik, hataların hafif bir rötuşu ile sınırlı olup, orijinal görüntünün içeriğini değiştirmemelidir. Yukarıdaki şartlar yerine getirildikten sonra, tüm doğa fotoğraflarında artistik becerinin en üst düzeyinin kullanılması için her türlü çaba gösterilmelidir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.http://www.mfd.org.tr/fiap/fiap_07_tr.htm

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kelebekler Vadisi logo yarışması

CALL FOR ENTRIES Kathmandu International Mountain Film Festival 2008

Düzce Üniversitesi Amblem ve Logotype Yarışması