Ikinci El Kisa Film Festivali


Ikinci El Kisa Film Festivali "Ön elemede elenmis film kötü film
deðildir" sloganiyla yola çikiyor.

23-24 Subat 2008 tarihleri
arasinda yeni yetenekleri "kesfetmek" için bir araya gelmeye
hazirlaniyor. Kurmaca, Deneysel, Canlandirma ve Belgesel türünde,
daha önce en az bir film festivalinde ön elemede elenmiþ filmlerin
gösterileceði festival, ayný zamanda Türkiye'de kendi alanýnda
yapýlan ilk festival olma özelliðini bu sene de koruyor.
Festival; filmlerinin üstünde altýndan portakal soyamayanlari,
dev
prodüksiyonlarda, namli festivallerde kendilerine yer bulamayanlari,
Yer bulup da elenenleri, filmim kisa mesajim büyük ama beyaz perdem
nerede, diyenleri bekliyor... Festival kimseye bir ayicik, bir
heykelcik vermiyor ama kisa filmin ruhundan anlayan bir ekibi ve
festival listelerinde kendine yer bulamamis filmler için, tertemiz
bir beyaz perdeyi bu senede açiyor.
Ikinci El Kisa Film Festivali, 1 Subat 2008 tarihine kadar P.K
315 06443 Yeniþehir/Ankara adresine, Belgesel türünde 30 dakika,
diðer tüm türlerdeki 20 dakikayi aþmayan kisa filmleri ön elemeye
tabi tutmadan jürisine sunuyor. Jüri tarafindan yapilan film
yorumlarini film sahiplerine gönderiyor ve her dalda jürinin seçtigi
övgüye layik filme, teþvik ve destek hediyesini sunuyor.

www.ikincielfestivali.com

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kelebekler Vadisi logo yarışması

CALL FOR ENTRIES Kathmandu International Mountain Film Festival 2008

Düzce Üniversitesi Amblem ve Logotype Yarışması