İSTANBUL ANİMASYON VE GÖRSEL EFEKT KISA FİLM YARIŞMASI


4. İSTANBUL ANİMASYON VE GÖRSEL EFEKT KISA FİLM YARIŞMASI

4. İstanbul Uluslararası Animasyon Festivali, 3-8 Aralık 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Kimler Başvurabilir?
Yarışma, ulusal ve uluslararası olmak üzere 2 kategoride yapılacaktır. Ulusal kategoriye Türk animatörler katılabilecek, uluslararası kategoriye herkes katılabilecektir.

Kategoriler
IAF Büyük Ödülü: Hikayesi ve animasyon tekniğini en iyi harmanlayan kısa filmlerin seçileceği kategoridir.
Türk Kısası: Türkler tarafından üretilmiş animasyon kısa filmler.
Reklam Filmi: Animasyon tekniklerinden birinin ya da bir kaçının kullanıldığı reklam filmleri.
Müzik Klibi: Animasyon tekniklerinden birinin ya da bir kaçının kullanıldığı müzik klipleri.
Motion Graphic: Motion graphic teknikleri kullanılarak yapılmış animasyon kısa filmler.
Öğrenci Filmi: Öğrenciler tarafından üretilmiş animasyon kısa filmler.
İlk Film: İlk filmini yapan kişiler tarafından üretilmiş animasyon kısa filmler.

Tüm filmlerin 2005 senesi veya sonrasında yapılmış olması gerekmektedir.

Takvim
Son başvuru tarihi: 30 Ekim 2007 Salı 18:00'e kadardır.
Kabul edilen filmlerin açıklanma tarihi: 12 Kasım Pazartesi'dir.
Başvuru tarihinden sonra tarafımıza ulaştırılan filmler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuru Başvurular ücretsizdir.
Başvuru formu tamamen doldurulmalı ve filmin yanında gönderilmelidir.
Gönderilecek her bir film için ayrı ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.
Gönderim masrafları tamamen yarışmacıya aittir.
Yarışmacılar istedikleri kadar çalışma ile katılabilirler. Her çalışma için ayrı başvuru yapılır.
Çalışma DVD, miniDV,16mm veya 35mm formatlarından birinde teslim edilmek zorundadır. Eser büyük ekranlarda gösterilebileceği için yüksek kalitede sunulması şarttır.


Koşullar
Yarışmaya katılacak çalışmanın, tamamen o kişi veya ekibin çalışması olması gerekmektedir. Aksi ispatlandığı takdirde, çalışma otomatik olarak diskalifiye edilecektir. Çalışmanın içerisinde kullanılan, başkalarına ait video, müzik veya grafik gibi unsurlar sahipleri itiraz etmediği sürece değerlendirmeye alınacaktır.
Video, film veya fotoğraf gibi çekim malzemeleri kullanıp kullanmamak tamamen serbesttir.
Her türlü görsel efekt ve animasyon tekniği serbesttir. Klasik 2D çizgi animasyon, bilgisayar destekli 3D animasyon, stop motion gibi her türlü animasyon tekniği ve/veya görsel malzemeye optik, kimyasal, fiziksel veya dijital müdahale ile yapılan her türlü görsel efekt tekniği kullanılabilir.
Yarışmaya katılacak çalışmanın belli bir öykü anlatıp anlatmaması, karakterler ve diyaloglar içerip içermemesi ve kullanılan estetik dile ve üsluba dair her türlü tercih serbesttir.
IAF yarışmaya katılacak bütün çalışmaların gösterim ve IAF'nin kendi basılı ve görsel duyurularında veya materyallerinde kullanma hakkına sahip olacaktır. Kesinlikle ticari amaç için kullanılmayacaktır.


Nasıl Kazanacaksınız?
Çalışmanın kurallara uygunluğu gözden geçirilecek ve bir ön eleme yapılacaktır.
Ön eleme sonuçları 12 Kasım Pazartesi günü açıklanacaktır.
Çalışmalar jüri tarafından değerlendirilecek ancak ödül törenine kadar sonuçlar açıklanmayacaktır.
Verilecek ödüller kategoriler bölümünde belirtilmiştir.
Jüri herhangi bir dalda ödüle değer eser olmadığını düşünürse o dalda ödül vermeyebilir.
Jüri eğer isterse bazı çalışmaları Jüri Özel Ödülüne layık görebilir.

Jüri
Çok yakında açıklanacaktır.

Başvuru Adresi
Yetkili:
Efe Efeoğlu
Adres: Çukurcuma Sokak No:11 Beyoğlu/İstanbul
Telefon: 0212 275 25 67
Mobil: 0533 346 86 89
Email: yarisma@iafistanbul.com

4th İSTANBUL ANIMATION AND VISUAL EFFECT SHORT FILM COMPETITION

4th İstanbul International Animation Festival is going to happen in 3rd-8th of December 2007.

Who Can Apply?
Competition includes 2 category which are international and national. National category is only open for Turk animators. International category is available for everybody.

Categories
IAF Grand Prize: The best blended short film about story and animation technic.
Turk Short: Best short film made by Turk animator or animators.
Advertisement: Advertisement film which includes one or more animation technic.
Music Video: Music video which includes one or more animation technic.
Motion Graphic: Animation short film by motion graphic technic.
Student Film: Animation short film made by student.
First Film: Animation short film made by a person's first experiance.

All films have to produce in 2005 or after.

Schedule
Application deadline: 30th of October 2007 Thusday until 18:00.
Announce date of accepted films: 12nd of November Monday.
Film which recieve us after deadline, aren't accepted by festival commitie.


Application
 There is no application fee.
 Entry form is had to fill complately and sent with film copy.
 One entry form is had to fill for every film.
 Sending cost is paied by competitor.
 Attendance can join with any number of product. Seperate attendances should be made for each product.
 Film copy have to be DVD, miniDV,16mm or 35mm. High resulation film will be preffered, beacuse of screening in big screens.


Rules The product that takes place in the competition must belong to attended person or group. If it's proved that the product doesn't belong to attended person or group it will be disqualified automaticly.
 It is free to use film materials like film, video, photograph.
 Any visual effect and animation technic can be used. Any technics like 2D cartoon animation, computer aided 3D animation, stop motion animation and/or any optic, chemical, physical, digital interferences on the visual product can be made.
 The product can either include a certain story, characters, dialouges or not. Esthetic and style can be choosen freely.
 IAF has right to show on television, theater, internet, etc. for publicity purposes, up to 10% of the running time of film.


How to Win?
 There will be a pre-elimination to see if the product is appropriate to the competition conditions.
 Pre selection results will announce in 12nd of November on Monday.
 The winners will be chosen by a jury but won't be announced until the ceramony.
 Awards are discribed in category section.
 If jury think no prizeworthy film, jury can don't make to award.
 If jury want, can make to a special jury award.

Jury
Will be announce soon.

Application Address
Address: Çukurcuma Sokak No:11 Beyoğlu/İstanbul Turkey
Phone: +90 212 275 25 67
Mobile: +90 533 346 86 89
Email: yarisma@iafistanbul.com

more details.http://www.iafistanbul.com/

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

CALL FOR ENTRIES Kathmandu International Mountain Film Festival 2008

Kelebekler Vadisi logo yarışması

Düzce Üniversitesi Amblem ve Logotype Yarışması