ÇUHADAROĞLU ALÜMİNYUM 2007 SAHNE TASARIMI ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI


ÇUHADAROĞLU ALÜMİNYUM 2007 ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI

Alüminyum Sektörünün önemli kuruluşlarından Çuhadaroğlu, yaratıcı, genç fikirlerle sektörün gelişimini desteklemek üzere, her yıl tekrarlanan ve alüminyum teknolojisinin kullanımını hedefleyen tek kademeli ulusal öğrenci yarışması düzenlemektedir. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan yarışmanın konusu açık hava Gösterileri için hareketli / sökülüp takılabilir Sahne Tasarımı’dır.a. YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ

Proje yarışmasının konusu, Açık hava gösterileri için hareketli / sökülüp takılabilir Sahne Tasarımı ve sahnenin yer alacağı etkinlik alanının düzenlenmesidir. Tasarlanacak olan söz konusu projenin çeşitli sosyal, kültürel (konser, tiyatro, ödül ve anma törenleri, konferans, panel) ve benzeri etkinlikler için kullanılması düşünülmektedir. Yarışmacı kullanıma yönelik senaryosunu, aşağıdaki programda belirtilen işlevsel olanaklar çerçevesinde kendisi sunacak, mekansal kurgu ve hacim büyüklüklerini ayrıntılandıracaktır. Tasarım mevsim koşulları dikkate alınarak yağmur ve güneşten korumaya yönelik çalışılmalıdır.Yarışmacı, bu kapsamda etkinlik alanını uygun göreceği bir şehirden seçebilir. Ancak, teslim dosyasında seçtiği yerle ilgili tanıtıcı bilgiler (harita, fotoğraf vb) eklemelidir.

İHTİYAÇ PROGRAMI

Sahne
Sahne hazırlık mekanları
Sanatçı odaları (makyaj, wc, duş gibi hizmetleri sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır)
Prova odası
Kostüm odası
Dinlenme odası
Not: İhtiyaç programında yer alan tüm işlevlerin max. 400m2 lik bir alan içinde tasarlanması beklenmektedir.

b. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

Yarışma lisans öğrencileri ile sınırlıdır. Yarışmaya Türkiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti`ndeki Mimarlık Fakültelerinde öğrenim gören lisans öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilirler. Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, grup katılımlarda ekip başının Mimarlık Bölümünden olması zorunludur. Grup katılımlarında kişi sayısı sınırlaması yoktur.
Haziran 2007 tarihinde mezun olacak öğrenciler de yarışmaya katılabilirler.

c. YARIŞMA TAKVİMİ

07 Haziran 2007 Yarışmanın ilanı
22 Haziran 2007 Fabrika gezisi (kaydolan ilk 40 yarışmacı)
02 Temmuz 2007 Soru sorma için son tarih
06 Temmuz 2007 Yanıtların ilanı
23 Kasım 2007 Proje teslimi, saat 17.00
04 Aralık 2007 Sonuçların ilanı
28 Aralık 2007 Ödül töreni, sergi ve kolokyum

YARIŞMA SÜRECİ

Yarışma şartnameleri 7 Haziran 2007 tarihinden itibaren http://www.cuhadaroglu.com/index.php?pages=cuhadaroglu&act=yarisma&sec=yarisma adresinden de takip edilebilir. İlk kaydolan 40 kişi isteğe bağlı olarak Çuhadaroğlu Alüminyum Fabrikasına düzenlenecek geziye katılabileceklerdir.
Sorular iletisim@cuhadaroglu.com adresine iletilecektir. Cevaplar web sitesinde duyurulacaktır. Süreç içindeki olası değişiklikler, ek bilgiler ve sonuçlar da web sitesinde duyurulacaktır. Telefonla yapılacak soru amaçlı başvurulara cevap verilmeyecektir. Yarışma projeleri iade edilmeyecektir.
Tüm projeler kitap olarak yayınlanacaktır.

Projelerin teslim günü, yeri ve şartları
Proje teslim tarihi 23 Kasım 2007 Cuma günüdür. Projeler bu tarihte çalışma saati bitimi olan 17.00`ye kadar elden teslim edilebilir ya da kargoya verilebilir. Kargo ile gönderilmesi durumunda ambalaj üzerindeki teslim tarihinin okunabilir olmasına dikkat edilmelidir.
Kargo ile ulaştırılması gereken adres şöyledir:
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
61080 Trabzon
Bu tarihten sonra ulaşan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Uyarı: Yarışmayı düzenleyen kurumlar, ilgili kişilere ve makamlara teslim edilmeyen projelerden sorumlu sayılmazlar.

d. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ

Danışman Jüri Üyesi
Prof.Dr. İbrahim ÖZEN KTÜ Rektörü

Asli Jüri Üyeleri
Doç.Dr. Arda İNCEOĞLU İTÜ (Mimarlık Bölümü)
Doç.Dr. Ayhan USTA KTÜ (Mimarlık Bölümü)
Y.Mimar Cem ALTINÖZ
Prof.Dr. İlgi YÜCE MSGSÜ (Mimarlık Fakültesi Dekanı)
Y.Mimar Kaya ARIKOĞLU
Prof.Dr. Mustafa KANDİL KTÜ (Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı)
Y.Mimar Ragıp BULUÇ
Y.Mimar Tamer BAŞBUĞ
Y.Mimar Yakup HAZAN

Raportörler
Arş.Gör. Y. Mimar Derya ELMALI ŞEN KTÜ (Mimarlık Bölümü)
Arş.Gör. Y. Mimar Fatih ŞAHİN KTÜ (Mimarlık Bölümü)
Arş.Gör. Y. Mimar Reyhan MİDİLLİ SARI KTÜ (Mimarlık Bölümü)

e. ÖDÜLLERİN TUTARI
1. Ödül 4000 YTL
2. Ödül 3000 YTL
3. Ödül 2000 YTL
Mansiyonlar 1000 YTL x 5

f. YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER


Yarışma şartnamesi
g. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

Projelerin çizim ve sunuş şekli serbesttir; ancak kolay okunabilir olmalı ve bir kopya olarak teslim edilmelidir. Pafta boyutu A1 dir. Katılım en fazla 3 paftayla sınırlıdır. Paftalar 200 gram kağıda basılmalıdır. Her paftada 5 rakamdan oluşan rumuz ve asılma şeması bulunacaktır. Rumuz paftanın sağ üst köşesine yerleştirilmelidir. Paftalar üzerinde el yazısı, isim vb. kimlik belirtecek ibareler kullanılmamalıdır. Kullanan yarışma dışı bırakılacaktır.
Çizimler:

Vaziyet planı (1/500)
Plan, kesit ve görünüşler
1/100 Plan
1/100 Kesitler: yapının konstrüktif özelliği olan yerlerinden geçirilecek, en az iki adet birbirine dik kesit, gerekli tüm bilgileri (yükseklikler, kotlar vb.) içerecektir.
1/100 Görünüşler

Detaylar: gerekli görülen ölçeklerde verilecektir.
Üç boyutlu modellemeler ve/veya maket fotoğrafları
Mimari Açıklama Raporu:
Mimari açıklama raporu, projenin işlevsel özelliklerini ve mimari yaklaşımlarını ortaya koyan nitelikte olmalı ve önerilen sistemin farklı koşullarda uygulanabilirliğine ve kombinasyonlarına dair açıklamaları içermelidir. Rapor 300 kelimeyi geçmeyecektir ve ayrı olarak verilmeyerek proje ile birlike pafta düzeni içerisinde bir bütün olarak ele alınacaktır. Rapor içerisinde gerekli görülen konsept çizimleri kullanılabilir. Ayrıca, yarışma kitapçığı için 100 kelimeyi geçmeyecek bir özet de istenmektedir.
Cd-Rom:
Yarışma paftalarının tamamı (jpeg formatında) ve mimari açıklama raporu niteliğindeki metin (txt veya doc formatında) iki kopya Cd-Rom olarak teslim edilecektir.
Kimlik Zarfı:
Yarışmacılar projenin teslim edileceği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde –el yazısı olmamak şartıyla- yazılmış `Çuhadaroğlu Alüminyum 2007 Öğrenci Proje Yarışması Kimlik Zarfı` başlığı yazılı bir zarfın içine

Ad, soyad
Okudukları okul, kaçıncı sınıf öğrencisi oldukları (üniversiteden onaylı öğrenci belgesi)
Adres, telefon numaraları ve posta adreslerini belirttikleri imzalı belgeyi koyarak teslim edeceklerdir.
Yarışmaya katılan tüm projelerin kimlik zarfı açılır, kimlikleri açıklanır ve bu durum yarışma tutanağına geçirilir.

h. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI


Rumuz 5 rakamlı, 1x4 cm boyutlarında olacak ve her paftanın, zarfın ve ambalajın sağ üst köşesine –el yazısı olmamak koşulu ile- yazılacaktır. Kargo gönderdiklerindeki gönderen adresi raportörler tarafından gizlenecektir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kelebekler Vadisi logo yarışması

CALL FOR ENTRIES Kathmandu International Mountain Film Festival 2008

Düzce Üniversitesi Amblem ve Logotype Yarışması