SAFRANBOLU ULUSLARARASI 8. ALTIN SAFRAN BELGESEL FİLM FESTİVALİ BELGESEL FİLM YARIŞMASI


SAFRANBOLU ULUSLARARASI 8. ALTIN SAFRAN BELGESEL FİLM FESTİVALİ BELGESEL FİLM YARIŞMASI

Yarışmanın genel teması “Kültürel Miras ve Korumacılık”’tır. Yarışma profesyonel ve amatör olmak üzere iki kategoride düzenlenir. Katılımcılar hangi kategoride yarışmaya katıldıklarını başvuru formunda belirtirler. Öğrenci çalışmaları amatör kategoride değerlendirmeye alınır. Her iki kategori için katılma koşulları aynıdır.

Katılım Koşulları
a) Belgesel Film Yarışmasına son beş yılda (2003-2007) yapılan ve belgesel özelliği taşıyan yapımlar katılabilir.

b) Daha önce yarışmalarda ödül almış yapımlar yarışmaya katılamazlar.

c) Yapımlar yönetmen olan kişi adına yarışmaya katılabilir ve başvuru yönetmen tarafından yapılır. Yönetmenliğin birden fazla kişi tarafından yapılması durumunda müracaatı yapan diğerlerinin yazılı iznini almak ve başvuru formuna eklemek zorundadır. Bu durumda ödül, müracaatı yapan kişiye verilir. Ödülün paylaşımından doğacak sorunlardan Festival Komitesi sorumlu değildir.

d) Yarışmaya katılacak olan yapımlar ikişer adet olarak DVD veya VCD formatında gönderilmelidir. DVD veya VCD’lerin üzerine, eserin adı, süresi, yönetmenin ad ve soyadı yazılmalıdır.

e) Yarışmaya katılacak yapımların süresi 30 dakikayı aşmamalıdır.

f) Yarışmaya katılan filmlerin kopyaları Festival arşivinde saklanır.

g) Yarışmaya katılan filmlerin ticari olmayan her türlü gösterimde kullanım hakkı Festival Komitesi’ne aittir. Filmler, Festival sonrasında, çeşitli televizyon kanalları tarafından ticari olarak yayınlanmak istendiğinde, Festival Komitesi, yapımcı / yönetmen ile televizyon kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.

h) Yarışmalara katılan çalışmalar, her kategori için oluşturulacak Seçici Kurul üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Ancak, Festival Komitesi yarışma koşullarına uymayan yapımları Seçici Kurul’un değerlendirmesine sunmadan eleme hakkına sahiptir.

i) Yarışmada Profesyonel ve Amatör kategorilerde toplam yedi ödül verilecektir. Seçici Kurul isterse gerekçesini açıklayarak her iki kategoride de yarışmaya katılan filmlere ‘özel ödül’ler verebilir, ya da yine gerekçe göstererek ödüllerden birini ya da bir kaçını vermeyebilir. Ödül miktarları aşağıdaki gibidir.

PROFESYONEL KATEGORİ AMATÖR KATEGORİ
BİRİNCİ: 3.500 YTL BİRİNCİ: 2.000 YTL
İKİNCİ: 3.000 YTL İKİNCİ: 1.750 YTL
ÜÇÜNCÜ: 2.500 YTL ÜÇÜNCÜ: 1.500 YTL
SÜHA ARIN ÖZEL ÖDÜLÜ: 1.000 YTLj) Festivalde, Festival Komitesi’nce başvuruları onaylanan, çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından ek özel ödüller verilebilir. Bu ek ödüller için film seçimi, başvuruyu yapan kişi ya da kuruluş tarafından belirlenip, gerekçeli ve yazılı olarak Festival Yönetimi’ne bildirilir. Ayrıca, seçimin Festival Seçici Kurulu tarafından yapılması talep edilebilir.

k) Yarışmaya katılmak için başvuru belgesi Festival Yarışmalar Sekretaryası (BELEDİYE BAŞKANLIĞI / Safranbolu / Karabük) ile Festival’in web sayfasından ( http://www.safranbolu-bld.gov.tr ) sağlanabilir.

l) Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 03 Ağustos 2007 Cuma günü saat 17:00’ye kadardır.
Yarışmaya katılmak isteyenler en geç bu tarihe kadar Festival Komitesi’ne,
- Başvuru formu,
- Yapımın iki adet DVD veya VCD kopyası,
- Filmden en az bir adet siyah-beyaz veya renkli fotoğraf,
- Yönetmenin bir adet vesikalık fotoğrafı,
- Yönetmenin özgeçmişi (Türkçe ve İngilizce),
- Filmin kısa özeti (Türkçe ve İngilizce, en fazla 100 kelime) teslim etmelidir.
BAŞVURU FORMU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ


TEL:
0 370 712 41 14
FAKS: 0 370 712 36 42
http://www.safranbolu-bld.gov.tr
TIKLAYINIZ

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

CALL FOR ENTRIES Kathmandu International Mountain Film Festival 2008

Kelebekler Vadisi logo yarışması

Düzce Üniversitesi Amblem ve Logotype Yarışması