“Vergi… Kimin için?... Ne İçin?...” Konulu Fotoğraf Yarışması
Bilindiği üzere, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede en kalıcı sonuçlar doğuran yöntemlerinden birisi de, vergi ile kamu harcamaları arasındaki var olan doğrudan ilişkiyi kamu oyuna kavratabilmektir.


Esasen kayıt dışı ekonominin psikolojik gerekçelerden birisi de, bu korelasyonun bilinçlerde doğru ve isabetli bir şekilde kurulamamış olmasındadır.

Bu itibarla, vergi ile Kamu harcamaları arasındaki doğrudan ilişkiyi sanatçı inceliği ve gözüyle kamuoyuna daha net aktarabilmek ve vergi bilinci oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla, Konya Vergi Dairesi Başkanlığı’nca “Vergi… Kimin İçin? ... Ne İçin? ...” konu başlıklı ödüllü bir ulusal fotoğraf yarışması düzenlenmiştir. Bu yarışma aynı zamanda TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) ve KONFAD (Konya Fotoğraf Amatörleri Derneği) tarafından desteklenmektedir. Yarışmanın şartnamesi ek’tedir. (Yarışma şartnamesine www.konyavdb.gov.tr” internet adresinden ulaşılması da mümkündür.)

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemizde aktif rolü olacağını düşündüğümüz bu yarışmaya katılımın en üst düzeyde olması bizlerin ayrı bir gururu olacaktır. Bu itibarla, sanatseverlere bu yarışmamızı duyurmanızın bizler yönünden ayrı bir önemi vardır.

Göstereceğinize inandığımız ilgiye şimdiden teşekkür eder, daha güzel yarınlar için üst düzeyde vergi bilincine sahip bir toplum olabilmemiz temennisiyle selam ve saygılarımı sunarım.

Harun Kaynak
Konya Vergi Dairesi BaşkanıKonya Vergi Dairesi Başkanlığı 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Konusu: “Vergi… Kimin için? ... Ne İçin? ...”


Yarışmanın Amacı : Vergi ile Kamu Harcamaları Arasındaki Doğrudan İlişkiyi Fotoğraf Sanatçısı Gözüyle Kamuoyuna Daha Net Aktarabilmek ve Vergi Bilinci Oluşumuna Katkıda Bulunmak.

Katılım Koşulları:

- Yarışma renkli baskı dalında yapılacaktır.
- Yarışmaya jüri üyeleri ve birinci dereceden yakınları dışında herkes katılabilir.
- Yarışmaya her yarışmacı en çok 5 adet fotoğraf ile katılabilir.
- Yarışmaya gönderilen fotoğrafların kısa kenarı 18 cm'den kısa, uzun kenarı 45 cm'den uzun olmamalıdır. Katılımcılar her tür fotoğraf tekniğini kullanmakta serbesttir. Fotoğraf fotoğraf kağıdına basılı olmalıdır. Fotokopiler kabul edilmeyecektir.
- Yarışmaya gönderilen fotoğrafların arka sağ alt köşesine 5 karakterden oluşan bir rumuz ve sıra numarası yazılmalıdır.
- Katılım formu, fotoğraflardaki bilgilere uygunluk halinde doldurularak üzerinde rumuz yazılı bir zarf içinde gönderilecektir.
- Yarışmacılar fotoğrafların hasar görmeyecek şekilde gönderilmesine özen göstereceklerdir. Gönderi sırasında oluşabilecek hasarlardan Konya Vergi Dairesi Başkanlığı ve TFSF sorumlu olmayacaktır.
- Yarışmada ödül alan fotoğrafların kullanım hakkı Konya Vergi Dairesi Başkanlığına ait olacaktır. Konya Vergi Başkanlığı bu fotoğrafları gerekli gördüğü durumlarda fotoğrafçının adını belirterek, ayrıca bir ücret ödemeden kullanabilecektir.
- Yarışma sonrasında ödül alan fotoğrafların dışında kalan fotoğraflar katılımcılara geri gönderilecektir.
- Elden teslim edilen fotoğraflar, katılımcı tarafından Konya Vergi Dairesinden teslim alınacaktır.
- Geri gönderim ücreti katılımcılar tarafından karşılanacaktır.
- Postada ve kargoda oluşacak hasarlardan Konya Vergi Dairesi Başkanlığı sorumlu olmayacaktır.
- Yarışmaya katılmak, yarışma koşullarının kabulü anlamına gelir.

Yarışma Takvimi:

Son Başvuru Tarihi : 09 Nisan 2007
Jüri Toplantısı : 14 Nisan 2007
Sonuç Açıklanması : 16 Nisan 2007
Sergi ve Ödül Töreni : 18 Nisan 2007
Fotoğrafların Geri Gönderimi : Haziran 2007

Ödüller:


Birincilik Ödülü : 1000.- YTL
İkincilik Ödülü : 500.- YTL
Üçüncülük Ödülü: 300.- YTL
Mansiyon : 100.- YTL
Mansiyon : 100.- YTL

Seçici Kurul:

- Harun KAYNAK Konya Vergi Dairesi Başkanı
- Cahit SAĞLIK KONFAD
- Reha BİLİR AFIAP - KONFAD
- Kamil ÖZUS AKFİD Başkanı
- Ömer YAĞLIDERE BUFSAD

Başvuru ve İletişim:

Fotoğraflar aşağıdaki adrese posta veya kargo ile yada elden teslim edilecektir.

'Fotoğraf yarışması'
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı
Vatan Caddesi
Selçuklu/KONYA
Tel: 0. 332. 236 56 00/1191

Yarışma Sekreteryası:

Ziya DEMET
Tel: 0 332 236 56 00/1191

Diğer Bilgiler:

- Yarışma ile ayrıntılı bilgiler http://www.konyavdb.gov.tr/ adresinden temin edilebilecektir.
- Yarışma TFSF tarafından desteklenmektedir. TFSF Destek No: 2007/ 04
- Yarışma süresince TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Katılım Formu:

Katılımcı
Adı-Soyadı:

Rumuz:
Sıra No: Eserin Adı:
1
2
3
4
5
Katılımcı İletişim Bilgileri:
Adres:
Telefon No:
E-Posta:

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kelebekler Vadisi logo yarışması

CALL FOR ENTRIES Kathmandu International Mountain Film Festival 2008

Düzce Üniversitesi Amblem ve Logotype Yarışması