GENÇ YETENEKLER KISA FİLM FESTİVALİ


3. GENÇ YETENEKLER KISA FİLM FESTİVALİ
KENTİNİ (KENDİNİ) ANLAT KÜLTÜRÜ YAŞAT


Başvurular görkemli bir basın toplantısıyla başladı
İzmit Saraybahçe Belediyesi´nin Kocaeli Üniversitesi İletişim
Fakültesi danışmanlığında bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Genç
Yetenekler Kısa Film Festivali sinemanın yaratıcı beyinlerini "Kent
Kültürü" nü anlatmaya davet ediyor.
Katılan tüm filmleri izleyiciyle buluşturmayı ilke edinen Genç
Yetenekler Kısa Film Festivali’nde konser, gezi, film gösterimleri,
panel ve söyleşi gibi etkinliklerle eser sahiplerinin, sadece
katılımcı olmalarının dışında, izleyici ve konunun profesyonelleriyle
birebir etkileşim içinde olacakları bir atölye çalışma grubu imkânı
sunuluyor.
Bu sayede yaratıcı gençlerin belgesel kurgusal ve animasyon
niteliğinde çalışmalarını destekleyerek keşfedilmesi ve sinema
öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunulması amacıyla genç
sinemacıların eserlerini sergilemek, kendilerini geliştirmelerine
imkân tanımak ve onları daha çok film üretmeye teşvik ediyoruz.
Film Yarışmasında Ünlüler Geçidi
Her geçen yıl ilginin arttığı kısa film yarışmasının bu seneki
jürisinde Cüneyt Arkın ve Hülya Koçyiğit gibi Türk sinemasının dev
isimleri yer alıyor. Jürinin diğer isimleri ise yönetmen Faruk
Teber,oyuncu ve sanat yönetmeni Ragıp Savaş,yönetmen İsmail
Güneş,sinema eleştirmeni Coşkun Çokyiğit, oyuncu Volkan
Karahasanoğlu,Kısa Flimciler Dernek Başkanı Oktay Güzeloğlu,Kocaeli
Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Nigar Posteki ile psikolog Zümrüt
Sevinç, sinemanın yaratıcı beyinlerini "Kent Kültürü" nü anlatmaya
davet ediyor.

Yarışmanın Ödülleri

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ:
3000 YTL ve SONY DİJİTAL KAMERA

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ:
2000 YTL

MANSİYON:
1000 YTL

İletişim:

Adres: İzmit Saraybahçe Belediyesi. Ömerağa Mah. Cumhuriyet Cad.
Kocaeli/İzmit
Tel: 0 262 444 41 00 (307 ) - 0 262 321 38 57 - 0 262 323 10
76 - Fax: 0262 323 10 76

Web adresi: www.saraybahce.bel.tr
http://kisafilmfestivali.saraybahce.bel.tr
e-mail: kisafilm@saraybahce.bel.tr
shortmovie@saraybahce.bel.tr

Yarışma Jürisi


Seçici kurul 10 kişidir ve Festival Yürütme Kurulu tarafından;
Akademisyenler, Sinema Profesyonelleri ve Sinema Alanında Akademik
Kariyere sahip seçkin bir kadrodan oluşturulmuştur.

Hülya KOÇYİĞİT- Oyuncu
Cüneyt ARKIN- Oyuncu
Faruk TEBER- Yönetmen
Ragıp SAVAŞ- Oyuncu, Sanat Yönetmeni
İsmail GÜNEŞ- Yönetmen
Coşkun ÇOKYİĞİT- Sinema Eleştirmeni
Volkan KARAHASANOĞLU- Oyuncu
Oktay GÜZELOĞLU- Kısa Filmciler Der. Bşk.
Psikolog Dr. Zümrüt SEVİNÇ- Yazar
Yrd.Doç.Dr. Nigar POSTEKİ- Koü Öğrt. Gör.

Değerlendirme Takvimi

Filmlerin Son Teslim Tarihi: 10 Aralık 2007
Sonuçların Duyurulması: 22 Aralık 2007
Festival Tarihi: 25-26-27 Aralık 2007

Katılım Şartnamesi

I- AMAÇ:

1) Katılan tüm filmleri izleyiciyle buluşturmayı ilke edinen
Genç Yetenekler Kısa Film Festivali’nde konser, gezi, film
gösterimleri, panel ve söyleşi gibi etkinliklerle eser sahiplerinin,
sadece katılımcı olmalarının dışında, izleyici ve konunun
profesyonelleriyle birebir etkileşim içinde olacakları bir atölye
çalışma grubu imkânı tanımak.
2) Bu sayede yaratıcı gençlerin belgesel kurgusal ve animasyon
niteliğinde çalışmalarını destekleyebilmek.
3) Sinemanın yaratıcı gençlerinin keşfedilmesine ve sinema
öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunmak.
4) “Kültürünü Yaşat Kentini (Kendini) Anlat” sloganıyla
kentlere özgü kültürlerin tanıtılması için bir platform sağlanarak
kent kültürüne katkıda bulunmak, kentlilik bilinci ve yaşanılan kente
aidiyet duygusunu geliştirebilmek.
5) Sinemanın yaratıcı gençlerinin keşfedilmesi ve sinema
öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunulması amacıyla genç
sinemacıların eserlerini sergilemek, kendilerini geliştirmelerine
imkân tanımak ve onları daha çok film üretmeye teşvik etmek.
6) Festival boyunca katılımcı eser sahiplerini İzmit’e davet
ederek sinemacılar arasında etkileşimin sağlandığı bir platform
oluşturmak suretiyle kısa filmin gelişmesine katkıda bulunmak.
7) İzmit’in ulusal ve uluslararası medyada yer almasını
sağlayarak, kentimizin ve dolayısıyla ülkemizin uluslararası arenada
tanınmasına katkıda bulunabilmek.

II- KAPSAM:
1) İzmit Saraybahçe Belediyesi’nin Kocaeli Üniversitesi İletişim
Fakültesi danışmanlığında “Kent Kültürü” konulu kısa film
yarışmasının gerçekleştirilmesi.
2) “Kent ve Kültür” ana konusunun yanında alt temalarla kent
kültürünün aktarılmasını hedeflediğimiz yarışmanın içerik olarak
kapsamı, Kent Kültürünü etkileyen; Göç, Eğitim, Kadın, Çocuk, Tarih
Aile, Kent ve Kültür konuları, Genç Yetenekler Kısa Film Festivalinin
alt başlıklarını oluşturmaktadır.
3) Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesinden görevlendirilen
danışman kadro ile ilki 2005 yılı Mayıs ayı itibariyle düzenlenen,
her yıl tekrarlayarak geleneksel hale getirdiğimiz yarışmada
katılımcı eserlerin gösterimleri 3 gün süre ile çeşitli aktivitelerle
kentimizde festival havasında sunulmaktadır.
4) Eserlere ödülleri gala gecesinde görkemli bir törenle
sunulmaktadır.
5) Yarışma sinema ve iletişim alanlarında kendini yetkin
hisseden tüm yönetmenlere açıktır.

III- BAŞVURU KOŞULLARI:
1) Katılımcılar birden çok filmle yarışmaya katılabilirler.
2) Yarışmaya katılacak filmlerin formatı VCD, DVD, veya mini DV
formatında teslim edilmelidir.
3) Başvuruda bulunacak filmlerde tür sınırlaması yoktur. Filmler
imgesel, deneysel, belgesel, animasyon vb. türlerinde olabilir.
4) Başvuruda bulunan filmlerin süresi (jenerik dahil) 15 dakika
ile sınırlıdır.
5) Bir film için birden fazla yönetmen adıyla başvuruda
bulunulamaz. İki yada daha fazla yönetmen imzalı filmler için başvuru
tek yönetmen adına yapılmışsa, film yarışma dışı bırakılır.
6) İzmit Saraybahçe Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi
çalışanları yarışmaya katılamazlar.
7) Yarışmaya katılan filmler, jüri tarafından değerlendirilecek
ve sonuçlar 22 Aralık 2007 tarihinde basın aracılığıyla
duyurulacaktır.
8) Başvuruda bulunan katılımcılar, filmleriyle birlikte
aşağıdaki doküman ve materyalleri en geç 10 Aralık 2007 pazartesi
günü saat 17:00’a kadar; İzmit Saraybahçe Belediyesi adresine, elden,
kurye veya taahhütlü posta ile teslim etmelidirler. Postadaki
gecikmelerden İzmit Saraybahçe Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
Yarışmaya katılmak isteyenler en geç bu tarihe kadar İzmit Saraybahçe
Belediyesi’ne;
a-) Katılımcı tarafından doldurularak imzalanmış “katılım formu”,
b-) Filmin özeti ( en fazla 100 kelime)
c-) Filmin künyesi
d-) Yönetmenin özgeçmişi, fotoğrafı, iletişim adresi, e- postası,
telefon numarası,
e-) Belirtilen formatlardan herhangi birinden eserin 3 kopyası.
f-) Katılacak olan yapımların festival kataloğu, tanıtım filmi ve
diğer kitle iletişim araçlarında kullanılmak üzere; filme ait en az
iki adet 10 saniyelik görsel materyal (mpeg türünde)
* Yarışmaya katılım şartlarını yerine getirmeyen katılımcıların
filmleri yarışma dışı kalacaktır.

IV- TELİF HAKLARI:
1) Filmin yönetmeni filminde, telif hakkı doğuran “senaryo”
ve “müzik” eserleri kullanmış ise, bu eserlerle ilgili telifleri
almış olmalıdır. Müzik kullanımlarında bilindiği gibi klasik müzik
telif hakkı doğurmamaktadır.
2) Yarışmaya katılan bütün filmleri İzmit Saraybahçe Belediyesi
her türlü yayınında kullanma hakkına sahip olacaktır.

V- ÖZEL KOŞULLAR:

1) Yarışmanın ödülleri yapılacak törenle 27 Aralık 2007
tarihinde sahiplerine verilecektir.
2) Yarışmaya katılan yönetmenin filmi herhangi bir ödül alması
durumunda, şartnameye uygun olmayan bir durum söz konusu ise ödülü
geri alınacaktır.
3) Ödül alan filmin yönetmeni ödül töreninde gelemeyip, töreni
takiben en geç 3 ay içinde ödülünü almak için İzmit Saraybahçe
Belediyesine başvurmazsa ödül hakkını yitirmiş olur.
4) Yarışmaya katılan adaylar, şartnamede yer alan koşulları
kabul etmiş sayılırlar.
5) Ödüller paylaştırılamaz.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kelebekler Vadisi logo yarışması

CALL FOR ENTRIES Kathmandu International Mountain Film Festival 2008

Düzce Üniversitesi Amblem ve Logotype Yarışması